Monday, December 19, 2005

Darllenwyr, Dyma Fi.

Ie, jyst fan 'na, ar y dde. Mewn ffurf cartwn, diolch i Yahoo. Mae'n fwy bert na fersiwn fi sy ar y gêm fideo SSX On Tour--pan prynon ni'r gêm, fe geision ni (fi a'r gwr) ddefnyddio'r system creu cymeriadau i greu...ni. Neu, cyn agos i ni â phosib. Ond mae'r cymeriadau 'na ar SSX yn eitha "edgy" neu rhywbeth. Does dim wyneb yn addas i fi â dweud y gwir. Wrth gwrs, gyda'r cartwn Yahoo 'ma, dw i'n edrych fel mod i mewn cartwn Siapanaidd.

Wednesday, December 14, 2005

Te a Teledu

Dw i wedi bod yn bwriadu postio cwpwl o gysylltiadau newydd, a dyma fi yn ei wneud o'r diwedd. Yn gyntaf, mae wefan newydd gyda fy ffrind y bardd Shin Yu Pai. Mae'r wefan yn wych, gyda oriel ei ffotos a rhestr ei darlleniadau. Bydd hi'n darllen ei barddoniaeth mewn caffe o'r enw Tebot Bach Ddydd Gwener, yn Huntington Beach. Do'n i ddim yn gwybod bod Ty Te Cymreig yno. Dw i ddim yn gallu gyrru i lawr y penwythnos yma, yn anffodus, ond os mae rhywun yn darllen y blog 'ma sy'n byw yn De California, ewch! Te a barddoniaeth--ydy unrhywbeth yn fwy Cymreig?

Ydy rhai ohonoch chi'n dilyn opera sebon? Dych chi eisiau One Life to Live? Nid fi. Ond mae ffrind i fi, Jaime (aka MeiMei), sy'n gweithio fel golygydd sgriptiau gyda'r cyfres. Yn ddiweddar fe gafodd hi gyfle ysgrifennu blog ffug gan cymeriad gyda dwy bersonoliaeth. Dw i'n gwybod mwy am y sioe bellach. Efallai gormod.

Monday, December 05, 2005

Newyddion Da

Fe ennillais i'r drydydd wobr yn y cystadleuaeth Smartwriters.com am stori fer i bobl ifanc! Hwre! Fe ennillodd fy stori "This Is Jane" y drydydd wobr yn categori straeon ar gyfer pobl yn eu harddegau. Mae hynny'n gyffrous achos bydd y straeon i gyd sy wedi ennill wobrau yn cael eu cyhoeddi mewn antholeg yn 2007. Dyma'r tro cyntaf i fi gael rhyw darn o ffuglen ei cyhoeddi.

Hefyd, mae gan cyhoeddwr arall ddiddordeb yn fy nofel i. Anfonais i lythyr ym mis Hydref a fe ges i lythyr oddi wrthyn nhw ddydd Sadwrn, yn dweud eu bod nhw'n hapus darllen fy llawysgrif llawn. Mae rhyw pobl yn cnoi ar y peth--efallai bydd rhywun ei eisiau. Am fwy o fanylion, gwelir fy mlog yn Saesneg.