Wednesday, October 19, 2005

Prysur!!

Dw i'n brysur iawn y dyddiau yma, mae'n ymddangos. Sgrifennais i am y darlleniad ddydd Sadwrn diwetha ar fy mlog am lenyddiaeth i bobl ifanc. Darganfyddais i beth digwyddodd i hanner-chwaer o briodas a gafodd fy nhad cyn iddo fe gwrdd â fy mam. (Bydd mwy o fanylion am hynny ar aquafortis cyn bo hir.)

Ac mae newyddion da 'da fi--roedd y Swydd Fydd Dim yn Marw, wedi marw o'r diwedd. Dw i wedi cael llond bol o olygu graffiau dro ar ol dro. Ro'n i'n breuddwydio am graffiau. Dydy hynny ddim yn beth da. A ddoe, derbynais i sawl lyfrau am ysgrifennu (Writer's Market 2006, Roget's Superthesaurus, etc.) yn y post, a archebais i dro'n ôl. Dw i'n llawn cyffro bob amser pan dw i'n cael llyfrau newydd. Felly mae'n wythnos eitha da hyd yn hyn.

Monday, October 10, 2005

Pethau Llenyddol

Y penwythnos yma, bydda i'n gyflwynydd ar gyfer sawl awduron llyfrau i bobl ifanc a fydd yn darllen darnau eu nofelau. Bydd y digwyddiad hwn yn rhan o'r LitQuake yn San Francisco, a bydd y darlleniadau yn rhan o'r Lit Crawl, sy fel "literary pub crawl" noswaith Sadwrn. Am fwy o fanylion, gweler y post hwn ar fy mlog yn Saesneg.

Saturday, October 01, 2005

Breuddwyd....neu Hunllef?

Fe ges i freuddwyd eitha rhyfedd echnos. Dych chi'n gallu darllen amdano fe ar fy mlog yn Saesneg--does dim gobaith disgrifio fe yn Gymraeg, yn anffodus.

Yfory bydda i'n helpu gyda bwrdd y Cymdeithas Cymreig-Americanaidd Canol California yn y Gwyl Rhyngwladol yma yn Modesto. Wrth gwrs bydda i'n rhoi taflenni Cwrs Cymraeg i ffwrdd. Dw i ddim yn edrych ymlaen at eistedd wrth y bwrdd drwy'r dydd, ond does dim byd i'w wneud amdani. Bydd yn well 'da fi gerdded o gwmpas y parc, efallai yfed peint neu ddau, neu bwyta barbecue...efallai cyn i fi gael fy ngadwyno i'r bwrdd.