Saturday, November 06, 2010

Dyma Fi, Byd!

Ie, dw i yma. Na, dw i ddim wedi bod yn astudio neu ymarfer Cymraeg. Beth dw i wedi bod yn gwneud 'te? Ar wahân i weithio, a gweithio, a gweithio, nes i adeiladu gwefan newydd. Hefyd, gwnes i wefan ar gyfer fy nofel ei hun. Bydd y nofel yn cael ei chyhoeddi ar ddechrau mis Ionawr. Cyffrous iawn!! Fy nofel cyntaf ydy hi, nofel i bobl ifanc. (Dydy hi ddim yn Gymraeg, yn anffodus--nid fel Chris Cope!)

Dw i'n cynllunio nofel newydd hefyd--nofel steampunk efallai, neu nofel ffantasi/ffuglen gwyddonol. Dw i wedi bod yn meddwl am y lleoliad, y cymeriadau ac ati, a heddiw ces i syniad da am y plot, felly bydda i "mewn busnes" yn fuan, dw i'n credu...os dw i'n gallu ffeindio digon o amser i ddechrau...

Monday, June 21, 2010

Dim Esgus

Beth dw i'n gallu dweud? Dw i ddim wedi bod yn ymarfer, astudio--dim byd, ar wahan i ddarllen ambell wefan yn Gymraeg. Ond dyma fi, o leiaf yn ceisio ysgrifennu rhywbeth byr. Pathetig iawn! Dw i'n addo gwneud yn well yn y dyfodol. ...Gobeithio.

Wednesday, April 07, 2010

Wedi Gorffen!!

Dw i'n hapus dweud fy mod i wedi gorffen edrych dros fy nofel a golygu pethau!!...y tro 'ma. Yr unig peth sydd ar ol yw edrych drosti hi unwaith eto, yn gyflym, cyn anfon y llawysgrif 'nol i'r cyhoeddwr.

Dw i ddim yn siwr pryd yn hollol bydd y nofel yn cael ei chyhoeddi, ond dw i'n credu mis Tachwedd neu Rhagfyr, efallai. Yn y cyfamser, dw i'n gwneud pethau fel cael tynnu ffoto ohono i ar gyfer cyhoeddusrwydd (a ffoto awdur!!), ffeindio pobl (awduron eraill) yn fodlon ysgrifennu "testimonials" am fy nofel, ac adeiladu gwefan newydd (gweler yma).

A dw i'n brysur dros ben ysgrifennu erthyglau ar ben erthyglau...peth da iawn achos dw i angen yr arian!

Hwyl am y tro.

Tuesday, February 02, 2010

Cyfle i Ysgrifennu yn Gymraeg

Dw i newydd dderbyn gwybodaeth am "Eisteddfod by Mail" yn cael ei chynnal gan Ninnau & Y Drych, papur newyddion Cymreig yn America. Mae hynny'n swnio'n ddiddorol iawn--cyfle da i adfywio fy sgiliau yn Gymraeg. Dw i angen yr ymarfer!

Mewn newyddion arall....does dim newyddion arall. Wel, dim byd o ddiddordeb. Wedi bod yn ygrifennu erthyglau, ac yn aros am fy nghyhoeddwyr cysylltu â fi ynglyn a fy nofel. Dim byd eto ar wahân i ffurflenni trethi...

Un peth arall--dw i wedi ail-gynllunio fy mlog yn Saesneg. Dw i'n falch iawn ohono fe! Ond dim digon o amser i flogio yno yn ddiweddar. Dw i'n "golygydd blog" ar gyfer y gwobrau Cybils eleni, felly dw i'n postio fan'na yn fwy aml.

Saturday, January 16, 2010

Dim Byd yn Arbennig

Beth dw i wedi bod yn gwneud? Ymm...wel, gad i ni weld:

Ysgrifennu erthyglau fel yr hyn. Gweithio ar nofel arall. Aros am fy nghwmni cyhoeddi cysylltu â fi am fy nofel sy'n cael ei chyhoeddi eleni...medden nhw. Peidio ag astudio Cymraeg. (Mae'n amlwg, on'd ydy?) Ychydig o chwarae gemau fideo. Coginio yn y ty yn aml--ar ôl ein taith fawr dyn ni heb llawer o arian sbâr. Coginio llawer o bara. Gwella ar ôl gormod o ymweliadau i'r teulu dros y gwyliau. Llwytho i fyny pentwr o ffotos o'r daith i'r Eidal a Sbaen.

Beth amdanoch chi? Beth dych chi wedi bod yn gwneud dros yr Ionawr yma?

Monday, January 04, 2010

Blwyddyn Newydd Arall...

Blwyddyn newydd dda...i bob un o'r tri person sy'n darllen hynny ar ôl fy absenoldeb hir. Prin mod i'n gallu credu y methais i bostio ers mis Tachwedd! Dw i wedi bod yn flinedig iawn ar ôl teithio--ac yn sôn am hynny, dyna ein lluniau ni o'r Eidal. Dw i'n dal i sortio drwy'r lluniau o Sbaen.

Eleni, dw i'n gobeithio blogio mwy yn y Gymraeg unwaith eto--dw i ddim eisiau anghofio pethau, yn arbennig os fydda i ddim yn gallu mynd i'r Cwrs eto. Ar ôl teithio dros mis (ac yn gwario Euros!) dyn ni ychydig yn dlawd, a dw i ddim yn siwr os bydd digon o arian 'da ni i fynd i Gymru yn yr haf. Dw i'n gallu gobeithio, ond, â dweud y gwir...dyw hi ddim yn debyg. OCHENAID.