Wednesday, September 28, 2005

Sâl

Dw i'n sâl; dim byd arall i'w ddweud. Llawer o disian ac yn y blaen. Dim llawer o productivity. Dim llawer o Gymraeg, a dweud y gwir.

Tuesday, September 20, 2005

Sut Mae'r Tywydd?

Mae hi'n stormus fan 'ma. Taran, mellt, a glaw, glaw, glaw--yr holl beth. Tua ugain munud i bump, aeth y trydan i ffwrdd yn ein cymdogaeth, a daeth e ddim yn ôl tan hanner awr wedi chwech. Doedd fy nghyfrifiadur ddim yn hapus. Do'n i ddim yn hapus achos ro'n i ar ganol gweithio ar y cyfrifiadur. A ces i tipyn bach o bryder achos aeth Rob yn pysgota heddiw gyda ffrind o'r gwaith, mewn cwch ar afon, a doedd e ddim wedi ffonio eto. Ond ffoniodd e wedi'r cwbl a doedd dim golwg o'r storm lle roedd e'n pysgota, diolch byth.

Thursday, September 08, 2005

Blogiau Ychwanegol

Dw i newydd gael siawns i rhoi blogiau Rhys a Chris (hei, mae'n odli!) yn y rhestr ar yr ochr. Sori bois, dw i'n araf. Hefyd, dydy'r rhestr ddim yn archif terfynol blogiau Cymraeg, fel dych chi'n gallu gweld! Ond, os dych chi eisiau i fi bostio rhyw flog Cymraeg yma, gadewch i fi wybod os gwelwch yn dda. (Dim byd yn rhy ddadleuol! Nothing that's going to harsh my mellow!)

Monday, September 05, 2005

Drueni

Wel, er gwaethaf ymdrechion mawr y tîm Cymreig, mae Lloegr wedi ennill y gêm pêl-droed i parhau yn y qualifiers Cwpan y Byd. Chwaraeodd Cymru yn dda iawn, ac ymosodon nhw'n ddewr, ond sgoriodd Joe Cole beth bynnag. Mae'r dyn yn beryglus, does dim amau hynny.

A dweud y gwir, dyn ni'n hoffi gwylio tîm Lloegr hefyd, a dyn ni'n hoff iawn o Shaun Wright-Phillips yn arbenigol. Roedd y gêm yn gyffrous iawn. Ond y gêm yr oedden ni'n fwy pryderus amdani oedd y qualifier rhwng yr UDA a Mexico. Yn ffodus, roedd y canlyniad yn foddhaol...boddhaol iawn...