Wednesday, June 27, 2007

Gwaith a Cherddoriaeth

Ro'n i'n gwrando ar C2 ar Radio Cymru dros y rhyngrwyd, yn ystod i fi marcio paragraffau ar gyfer dosbarthiadau ar-lein Rob, a ro'n i'n falch clywed cân newydd Lily Allen. Dw i'n hoffi ei CD "Alright, Still" a ro'n i'n siomedig o glywed bod hi ddim yn gorffen ei taith Americaniadd. O leiaf nawr dw i'n edrych ymlaen at clywed cerddoriaeth newydd oddiwrthi hi.

Yn sôn am gerddoriaeth, mae CD newydd da 'da ni gan grwp o'r enw Army of Anyone, sy'n cynnwys canwr o'r band Filter, gitarydd a basydd (?) o'r Stone Temple Pilots, a drymiwr "sesiwn" o rywle sy'n atgoffa ni o drwymiwr Tool. Dw i'n cofio cael y CD Filter (adegau yn ôl) ac yn meddwl ei fod e'n dda, ond roedd y caneuon i gyd yn swnio yn debyg, a ddim yn rhy gyffrous. Ond dw i'n hoffi llais y canwr, ac mae'r caneuon Army of Anyone yn llawer well gyda ysgrifen y bois o STP.

Dw i'n pryderu am y Cwrs Cymraeg eleni--dim y cynllunio yn unig, ond dw i'n pryderu am fy Nghymraeg, yn enwedig fy ngeirfa. Dw i wedi lawrlwytho rhaglen "flash cards" (jMemorize) ond wrth gwrs mae angen ychydig o amser rhoi geiriau i mewn ac ati. Ond dw i'n edrych ymlaen at gweld priftiwtor y cwrs unwaith eto, sef Steve Morris sy'n dysgu ym Mhrifysgol Abertawe. Cwrddais i â fe ar fy Nghwrs Cymraeg cyntaf yn Toronto, rhyw wyth mlynedd yn ôl(!).

Saturday, June 16, 2007

Eitem Diddorol Arall o'r Newyddion

Ro'n i'n gwrando ar raglen radio Day to Day heddiw tra o'n i'n gyrru i'r gampfa, a clywais i hysbyseb am yr eitem hwn--gwerthwr ffoniau car sy'n gallu canu fel aderyn...yng Nghymru, wrth gwrs--ble arall? Gwlad y gân, unrhywun? Nage?

Monday, June 04, 2007

Wn i ddim jyst beth i'w feddwl...

Ydych chi wedi clywed am artist Prydainaidd (Sais? Dw i ddim yn siwr) a bwytodd Corgi fel rhan o brosiect celf? Na, fi chwaith, nes heddiw.

Nawr mae e'n bwriadu cael ei gladdu dan mynydd o datws stwnsh. Hmm...mae rhyw bobl yn cael issues gyda bwyd, dw i'n tybied.

Sunday, June 03, 2007

Ymarfer, Ymarfer, Ymarfer

Kitty Love 1

Dyna'n gath newydd ni, Zelda, gyda'i chwaer henach, Roxie. Mae pethau wedi bod yn ddiddorol iawn ers i ni ychwanegu aelod newydd i'r teulu. Mae Zelda yn llawn egni, a mae hi'n gallu chwarae gyda'i theganau hi am oriau. Oriau, yn llythrennol. Dyn ni angen nap ar ôl i ni chawarae gyda'r gath fach. Dim jôc.

Dw i newydd gorffen galwad ffôn gyda fy ffrind, Brenda--dyn ni'n ymarfer Cymraeg dros y ffôn bron bob wythnos neu bob yn ail wythnos. Heddiw, siaradon ni am "beth wnaf i dros yr haf." Hefyd, dywedais i wrthi hi am ein taith ddoe i San Jose i weld gêm pêl-droed rhwng yr U.D.A. a Tseina. Ennillodd yr UDA 4 i 1. Mwynheuon ni'r gêm; hefyd y parti ar ôl y gêm, yn nhafarn Britannia Arms--roedd hi'n ddigwyddiad ar gyfer codi arian i grwp cefnogwyr pêl-droed lleol. Rhyw ddwy flynedd yn ôl, cafodd ein tîm lleol ei symud i Houston, Texas gan y perchnogion (sy'n cwmni mawr, amhersonol, trachwantus, a diegwyddor). Wrth gwrs aeth llawer o bobl yn yr ardal yn grac ond doedd dim byd i'w wneud...ar wahân i geisio ffeindio perchennog lleol fasai'n fodlon creu tîm newydd.

Wrth gwrs mae pethau'n fwy gymhleth na hynny, gyda cwestiynau am dir, stadiwm, ac ati. Ond mae'n debyg ein bod ni'n cael ein tîm mewn pryd i'r tymor pêl-droed 2008. Yn ffodus, fe gadwodd y grwp lleol hawliau i enw y tîm, yn ogystal â'r etifeddiaeth a'r troffiau. Dim ond y chwaraewyr eu hunain sydd ar goll, ac os byddwn ni'n lwcus, efallai bydd un neu ddau o'r chwaraewyr ar gael erbyn y flwyddyn nesaf.