Thursday, September 23, 2004

Ysgrifen Newydd yn Saesneg

Dw i wedi methu rhoi unrhywbeth am fy wefan Suite101 fan 'ma am amser hir, ond dw i'n dal i ysgrifennu erthyglau. Mae'r erthygl ddiweddaraf yn cynnwys dychweliad Dafydd y Dysgwr a'i anturiaethau gyda gofyn cwestiynau yn y presennol. Dim enghraifft o fy ngwaith gorau yw hi, ond ta beth, dw i'n ceisio gwneud rhywbeth dymunol (a tipyn bach yn ddoniol) i helpu pobl sy'n dechrau dysgu Cymraeg.

Tuesday, September 14, 2004

Beth Wnes i ar fy Ngwyliau Haf

Diawl, ond dw i'n anobeithiol gyda'r peth 'ma. Chwarae teg, dw i wedi bod yn postio o bryd i'w gilydd ar fy mlog yn Saesneg, ond dydy hynny ddim yn esgus da am fethu postio yma.

Ta beth. Dyma rhywbeth ddiddorol a wnes i dros yr haf--rhywbeth a wnes i yn ystod Cwrs Cymraeg Cymdeithas Madog yn Ottawa. Peidiwch â dweud fy mod i ddim yn ysgrifennu yn Gymraeg yn ddiweddar! :)

Thursday, September 02, 2004

Hwyl Groes-Diwylliannol

Postiais i hyn ar fy mlog Saesneg yn barod. Ond ar ôl i fi ddarllen y drafodaeth ar rhestr e-bost Clwb Malu Cachu penderfynais i rhoi'r post yma hefyd. Ro'n nhw'n siarad am bethau yn Gymraeg sy'n swnio fel pethau eraill yn Saesneg. Dw i'n credu bod "mae'n dibynnu" fy hoff un--fel "mind the bunny."

Ond mae cerddi cyflawn yn Ffrangeg fel hyn: Ewch i ffeil PDF "Mots d'Heures: Gousses, Rames" i weld. (Os dych chi'n siarad Ffrangeg, dwedwch hynny yn uchel...) A diolch i Google (oes unrhywbeth dyn nhw ddim yn gallu gwneud??) dyma fersiwn wedi cael ei HTML-io.