Wednesday, September 26, 2007

O'r Diwedd, Y Nofel.

Wel, mae "yfory" wedi troi yn...wythnos. Ond dyma'r crynodeb a addawais i. Mae'n flin 'da fi os mae pethau ynddi hi sy ddim yn gwneud synnwyr. Mae'n anodd i fi esbonio rhai o'r syniadau yn Gymraeg. Cofiwch mae hynny'n nofel i bobl ifanc. Dw i wedi tynnu'r brawddegau oddiwrth llythyr a anfonais i i'r ddau asient:

Dywedir y stori o safbwynt merch o gefndir ethnig cymysg, ac mae'r stori yn dilyn ei ymdrechion i ffeindio ei hunaniaeth hi. Er hynny, hefyd dyma stori am gynllun codi arian wedi mynd dros ben llestri, gyda chanlyniadau trychinebus a doniol.

Mudiad cymdeithasol ffug i fyfyrwyr o gefndir ethnig cymysg ydy'r Latte Rebellion, wedi'i dyfeisio gan high school senior Asha Jamison gyda'i ffrind gorau Carey Wong. Dydy hi ddim yn wrthryfel go iawn, ond mae logo, gwefan, manifesto...a crys-T. Os ydy Asha a Carey yn gallu gwerthu digon o grysau-T, byddan nhw'n gallu fforddio taith i Lundain ar ôl graddio. Ond mae hi'n syndod mawr iddyn nhw pan mae'r syniadau'n mynd yn boblogaidd, nid jyst yn eu ysgol nhw a'r coleg gerllaw, ond hefyd--diolch i'r rhyngrwyd--dros yr wlad.

Yn anffodus, mae defosiwn Asha i'r cynllun wedi achosi dieithriad rhag (?) Carey, marciau is, a llythyrau gwrthodiad oddiwrth prifysgolion. A pan mae'r Latte Rebellion yn tanio gelyniaeth yn eu campws eu hunain, mae Asha yn mynd i helynt [beth yw "get in trouble?] yn yr ysgol a gartre. Gorfodir Asha benderfynu beth sy'n bwysicaf iddi hi--y Latte Rebellion, cyfeillgarwch, neu ei dyfodol.

Ffîw!! Roedd rhaid i fi edrych am gymaint o eirfa. Dw i ddim wedi bod yn ymarfer yn ddigon. Â dweud y gwir, dw i wedi dechrau dysgu tipyn bach o Eidaleg achos dyn ni'n mynd i Venice ym mis Tachwedd. Ar hyn o bryd dw i'n gallu dweud "Un cappuccino, per favore. Grazie!" Defnyddiol iawn.

Tuesday, September 18, 2007

Yn Son am Ysgrifennu...

...diolch i Ordovicius am y cysylltiad diddirol i'w flogel. Hyd yn hyn--a dw i newydd ddechrau--mae'n edrych yn dda iawn, ond bydd rhaid i fi gymryd ychydig o amser i'w darllen hi yn llwyr. Ond bydd hynny (fel darllen blogiau eraill) yn ymarfer da iawn i fi. Sgwn i beth yw hanes y tu ôl i'r blogel? Mae'n edrych tipyn bach fel y Ffuglen Flickr dw i'n gwneud gyda sawl bobl eraill (yn gynnwys, supposedly, Chris Cope--ble wyt ti, Chris?).

Ta beth...gofynnodd Ordovicius gwestiwn i fi am beth dw i wedi sgwennu...wel, yr ateb yw, nifer o bethau sy ddim wedi cael eu cyhoeddi! Mae sawl erthyglau ar wefannau (fel hynny, sydd heb credyd nawr--dyna fy map hefyd), a chylchgrawn alumni fy mhrifysgol ac ati, ond does neb wedi cyhoeddi fy ngwaith ffuglen eto. Dw i'n sgwennu storiau fer llenyddol, a hefyd nofelau i bobl ifanc (nid plant, ond pobl yn eu harddegau).

 dweud y gwir, dylwn i gyfieithu crynodeb fy nofel diweddaraf i mewn i'r Gymraeg fel ymarfer. Nid nawr. Mae hi bron hanner awr wedi unarddeg yn y noson. Yfory, falle...

Monday, September 10, 2007

Cysylltiadau, a.y.y.b.

...a.y.y.b., ar y rhan fwyaf. Ond yn gyntaf, dyma'r cysylltiadau. Heno roedd rhaglen ar BBC Radio 4 "Word of Mouth" yngly^n â "language policy in the bilingual societies of Quebec, Wales and Northern Ireland." Mae'n bosib gwrando ar y rhaglen dros y wê, dw i'n credu. Dw i ddim wedi cael cyfle i wrando arni hi eto, ond mae'n swnio'n ddiddorol. (Diolch i'r rhestr WELSH-L.) Yn ail--a dw i'n siwr eich bod chi wedi clywed hynny'n barod achos dw i wedi methu postio hynny nes heddiw--mae tair prifysgol yn Nghymru wedi mynd yn annibynnol--Aberystwyth, Bangor, ac Abertawe. Dw i ddim yn siwr os ydy hynny'n golygu bod y prifysgolion yn preifat nawr hefyd, neu os ydyn nhw'n cael eu noddi gan y llywodraeth eto. Diolch i fy mam am anfon yr erthygl i fi.

Llongyfarchiadau i Chris, a ennillodd Gwobrau Blogiau am Blog Americanwr Cymreig Gorau a Blog Dysgwr Gorau hefyd--yn Saesneg ac yn y Gymraeg. Gwych! Rwyt ti'n un o'r "cool kids" nawr, Chris! :)

Nid llawer iawn o ddiddordeb yma. Mae'r adeiladwyr yn dal i weithio ar ein ychwanegiad, a dw i'n dal i methu tynnu lluniau o'r prosiect. Erbyn hyn mae waliau, byrddau ar y tô, a chwpwl o ffenestri. Mae'n bosib gweld pa mor fawr bydd y peth pan fydd e wedi gorffen. Dw i'n ail-cynllunio ein gwefan ni--dw i'n hoff iawn o'r botymau. Ond does dim llawer o amser rhydd 'da fi ar gyfer gwneud hynny, felly mae dim ond tudalen flaen newydd ar hyn o bryd. O! Dw i wedi anfon cynnig ar gyfer fy nofel ddiweddaraf at ddau asient. Gobeithio bydd diddordeb gyda un neu'r llall yn y llawysgrif llwyr...