Saturday, January 16, 2010

Dim Byd yn Arbennig

Beth dw i wedi bod yn gwneud? Ymm...wel, gad i ni weld:

Ysgrifennu erthyglau fel yr hyn. Gweithio ar nofel arall. Aros am fy nghwmni cyhoeddi cysylltu â fi am fy nofel sy'n cael ei chyhoeddi eleni...medden nhw. Peidio ag astudio Cymraeg. (Mae'n amlwg, on'd ydy?) Ychydig o chwarae gemau fideo. Coginio yn y ty yn aml--ar ôl ein taith fawr dyn ni heb llawer o arian sbâr. Coginio llawer o bara. Gwella ar ôl gormod o ymweliadau i'r teulu dros y gwyliau. Llwytho i fyny pentwr o ffotos o'r daith i'r Eidal a Sbaen.

Beth amdanoch chi? Beth dych chi wedi bod yn gwneud dros yr Ionawr yma?

Monday, January 04, 2010

Blwyddyn Newydd Arall...

Blwyddyn newydd dda...i bob un o'r tri person sy'n darllen hynny ar ôl fy absenoldeb hir. Prin mod i'n gallu credu y methais i bostio ers mis Tachwedd! Dw i wedi bod yn flinedig iawn ar ôl teithio--ac yn sôn am hynny, dyna ein lluniau ni o'r Eidal. Dw i'n dal i sortio drwy'r lluniau o Sbaen.

Eleni, dw i'n gobeithio blogio mwy yn y Gymraeg unwaith eto--dw i ddim eisiau anghofio pethau, yn arbennig os fydda i ddim yn gallu mynd i'r Cwrs eto. Ar ôl teithio dros mis (ac yn gwario Euros!) dyn ni ychydig yn dlawd, a dw i ddim yn siwr os bydd digon o arian 'da ni i fynd i Gymru yn yr haf. Dw i'n gallu gobeithio, ond, â dweud y gwir...dyw hi ddim yn debyg. OCHENAID.