Tuesday, October 30, 2007

Pethau Amrywiol

Yn gyntaf, diolch i fy mam, erthygl dda am ein arweinwyr rhagorol. Doniol iawn. Dw i'n dweud wrthoch, dylai California ymwahanu ei hunan oddiwrth gweddill yr wlad.

Dw i wedi bod yn meddwl am wneud audioblogs gyda'r gwasanaeth hon, yn Gymraeg. Oes gyda unrhywun brofiad gyda Gabcast? Mae hi'n edrych yn dda ac yn ddigon syml. Mae rhaid i fi ymarfer siarad. Dw i wedi bod yn cael ambell sgwrs gyda ffrind dros y ffôn yn y Gymraeg, ond basai "audioblogio" ychydig o hwyl. Roedd Chris yn gwneud hynny am sbel.

Ym...dim llawer arall heddiw. Dyn ni'n dal i baratoi am ein taith i Venice--yr wythnos nesaf yn barod!! Mae pentwr o waith i'w orffen cyn mynd. Poster newydd i gynllunio, cylchlythyr i olygu, a traethodau byr i'w marcio...hefyd mae NaNoWriMo yn dechrau ddydd Iau. (Dw i'n siwr mod i ddim yn gorffen yn 50K o eiriau, gyda'r gwyliau yn y canol, ond mae'n esgus da i ddechrau prosiect newydd.)

Friday, October 26, 2007

Parlo Gallese

Duw, does dim amser i flogio bellach. Dw i wedi bod yn gweithio unwaith eto ar brosiect freelance yn gwneud ymchwil cwricwlwm ar gyfer Riverside School for the Arts. Hefyd dw i wedi bod yn helpu gyda gwobrau llyfrau i bobl ifanc, yn trefnu categori nofelau graffig a hefyd ar banel enwebu yng nghategori SF/Ffantasi. Llawer o waith ydy hi, ond dw i'n cael sawl llyfrau yn rhad ac am ddim. Gwych! :)

Yup, he definitely likes meDyma ffoto ohono i yn y Ren Faire. (Rhaid i ti fod yn "cyswllt" ar Flickr i weld y weddill.) Roedd "reptile petting zoo" yno a dw i'n hoffi ymlusgiaid. Hefyd, roedd Molly, merch ffrindiau, eisiau mynd i weld yr ymlusgiaid ond doedd hi ddim eisiau mynd i mewn ar ei phen ei hunan. Felly es i i mewn gyda hi. Roedd y neidr yma yn fy hoffi fi, dw i'n credu. Neu yn meddwl fy mod i'n goeden. Un neu'r llall. Mae lluniau ohono i ar Flickr gyda neidr enfawr hefyd, 65 pwys. Roedd e'n drwm!

 dweud y gwir, mae'r Ren Faire yn gyfle i fi a'r gwr yfed cwrw drwy'r dydd. Dyn ni ddim yn hoff iawn o'r peth ond mae ffrindiau 'da ni sy'n dwlu arno fe. O, mae'n ychydig o hwyl, a dw i'n hoffi costymau, ond mae'n rhy ddrud, yn fy marn i, ac y llawn o bobl rhyfedd. (Diddorol os dych chi'n hoffi gwylio pobl!)

Ar bwnc yn hollol wahanol, ydw i wedi sôn am ein tîm pêl-droed lleol yn dod yn ôl? Mae'r San Jose Earthquakes yn dychwelyd y tymor nesaf. Hwre!!

Monday, October 15, 2007

Blogiadur

Fel wyt ti'n gallu gweld ar y dde 'na, dw i wedi postio cysylltiad i'r Blogiadur. Yn hwyr iawn. Dw i wedi bod yn aelod o'r Blogiadur. Dw i'n hoff iawn o'r safle. Ond fel 'mod i wedi dweud o'r blaen, dw i'n hollol anobeithiol.

Dw i newydd ddarllen rhywbeth am, efallai, ffilm Watchmen ar Rwdls Nwdls. Basai hynny'n ddiddorol. Does dim llawer o wybodaeth eto ar y wefan swyddogol ond mwynheuais i V for Vendetta (y nofel graffeg a'r ffilm). Gobeithio y byddan nhw ddim yn gwneud llanastr ohoni.

Sunday, October 14, 2007

Viva Cwrw

Wedi gwneud llawer o bethau heddiw, ond yn dechrau'r dydd gyda sgwrs yn Gymraeg--jyst ychydig o sgwrs gyda ffrind i fi, Brenda. Dyn ni wedi bod yn ceisio cael sgwrs yn Gymraeg dros y ffôn bron bob wythnos. Fe helpodd hynny'n fawr iawn--i fi, ta beth--y llynedd, cyn i fi fynd i'r Cwrs Cymraeg.

Ar hyn o bryd dw i newydd dychwelyd o barti ar ôl yfed tipyn bach gormod efallai. Roedd hi'n "cast party" ar gyfer y theatr 'mod i'n cynllunio'r posteri a'r rhaglenni iddi. Ffrind i fi sy'n rhedeg y theatr, a roedd y parti yn ei thy hi. Do'n i ddim yn nabod llawer o bobl, felly yfais i fwy--dw i'n eitha swil ond ar ôl tipyn bach o gwrw neu rhywbeth, dw i'n llai ofnus.

Yfory dyn ni'n mynd i'r "Renaissance Faire" gyda ffrindiau sy'n hoffi pethau fel 'na. Mae Jay, y gwraig, sy'n gallu gwnio'n dda iawn, wedi gwnio gwisgoedd i ni. (Dyma ni y llynedd; dydy hynny ddim yn llun da iawn ond dych chi'n gallu cael y syniad.) Mae digon o gwrw (neu "ale", neu "mead") yn y Renaissance Faire felly bydd hi'n iawn, dw i'n meddwl... ;)

Monday, October 08, 2007

Meraviglioso! Stupendo! Che Bello!

Dw i ddim wedi blogio am sbel. Dw i wedi bod yn gweithio gormod, a hefyd yn astudio Eidaleg ar gyfer ein taith mis nesaf. A mae cath fach flin sy ddim yn hoffi pan dw i'n gweithio ar y cyfrifiadur. Neu darllen. Neu unrhywbeth sy ddim yn cynnwys chwarae gyda hi. Peth da ei bod hi'n ciwt iawn.

Hefyd, dw i wedi bod yn gwastraffu llawer o amser ar Facebook, yn cymryd cwisiau trivia am ddaearyddiaeth, a pa fath o ffilmiau dw i'n eu hoffi, ac ati. Yn anffodus dw i wedi ychwanegu'r cymhwysiad iLike, i ddangos pa fandiau a chaneuon dw i'n eu hoffi, ond dw i ddim wedi diweddaru pethau ers i fi ychwanegu'r peth, felly dw i'n hoffi dim ond pum bandiau a rhyw pedwar caneuon. (Dydy hynny ddim yn wir.) Mae gormod o bethau twp i wrthdynnu fy sylw fan' na ar Facebook.