Wednesday, April 26, 2006

Methu Astudio

Dw i'n anobeithiol. Does dim eriod digon o amser i astudio Cymraeg y dyddiau yma, heb son am amser i flogio. Dw i newydd bostio rhywbeth ar fy mlog Saesneg yn cwyno am y gwaith. Dw i wedi bod yn gweithio rhan amser ar prosiectau gyda'r Swyddfa Addysg. Hefyd, wythnos terfynol dosbarthiadau oedd yr wythnos 'ma, i fy ngwr. Felly roedd e'n marcio prosiectau celf drwy'r penwythnos, a ro'n i'n marcio paragraffau i'w ddosbarthiadau Art Appreciation ar-lein. (Marcwr unofficial ydw i, i Rob, ym maes paragraffau.) Dyn ni newydd orffen, ddoe.

Gyda'r mis prysur, doedd dim amser i baratoi am ein taith ni i Tseina mis nesaf. Mae rhaid i fi siopa am esgidiau newydd ar gyfer gerdded!

Friday, April 14, 2006

Yn Fy Mreuddwydion

Mae'n ymddangos y ddylwn i fod ym Mharis:

You Belong in Paris
You enjoy all that life has to offer, and you can appreciate the fine tastes and sites of Paris.
You're the perfect person to wander the streets of Paris aimlessly, enjoying architecture and a crepe.

Diolch i Rhys.

Friday, April 07, 2006

Cymro Saesneg?

"Welsh" yw ei enw, mae e'n hoff iawn o gwrw a rygbi, ond mae'r erthygl 'ma yn dweud ei fod e'n Sais. Wel, wedi cael ei eni yn Loegr, ta beth. Hefyd mae e yma yn yr UDA nawr, felly mae e'n Americanwr yn fy marn i! :) Gobeithio y bydda i'n cofio gwylio'r rhaglen heno. Dw i ddim yn ei gwylio fel arfer (dim ond tra dw i'n tacluso'r ty, er enghraifft).