Sunday, August 28, 2005

Dwywaith yr Wythnos? Duw Annwyl, Beth Sy'n Bod ar y Byd?

Ymm, dw i jyst yn mwynhau eirinen wlanog blasus yr haf, yr haf sy ddim yn ein rhostio ni fel ar ddechrau'r mis. Wel...roedd hi'n boeth heddiw, ond dros yr wythnos diwetha roedd hi ddim ond yn yr 80au uchel/90au isel.

Wel, mae'n bryd i fi fynd i sgwrsio ar-lein gyda fy ngrwp ysgrifennu. Hwyl am y tro!

Tuesday, August 23, 2005

Gwyliau Gweithio

Wrth gwrs dw i wedi bod yn brysur dros ben dros fy "ngwyliau," ond mae tipyn bach o newyddion da 'da fi. Anfonais i stori i Catamaran Magazine ac atebon nhw gyda neges yn dweud y hoffen nhw weld rhyw newidiadau, ac ar ôl hynny, bydden nhw'n fodlon cael cipolwg arall arni hi. Dydy hynny ddim yn "nage!"

Tuesday, August 09, 2005

Adre Unwaith Eto...

Treuliais i ddau ddydd mewn cynhadledd ysgrifennu dros y penwythnos--cynhadledd ysgrifennu i blant ac arddegau. Roedd hi'n ...ddiddorol. Roedd llawer o'r darlithoedd yn anelu at ddechreuwyr, yn fy marn i, ac roedd sawl hefyd i awduron sy wedi cael eu cyhoeddu yn barod, ond dim ond ychydig i bobl yn y canol. Fel fi, er enghraifft--bobl sy ddim yn cael problemau gyda'r ysgrifennu neu'r syniadau, ond sy'n dal i drio cael eu cyhoeddu.

Ond roedd sawl golygwyr, asients, a.y.y.b. yno, yn siarad am beth sydd angen yn y byd cyhoeddwyr, ac roedd y darlithoedd yna yn fwy ddefnyddiol. Ta beth, bydda i'n postio manylion o'r cynhadledd cyn bo hir ar ein blog am lenyddiaeth i bobl ifanc. Os mae diddordeb 'da chi, dewch draw!

Wednesday, August 03, 2005

Llawn Cyffro!

Beth am ymweld â fy mlog yn Saesneg, er mwyn darllen am pethau diddorol oedd yn digwydd tu allan yn fy nghymdogaeth ddoe? Mae hyd yn oed llun gwael o'r llanastr--gyda'r heddlu a phopeth.

Monday, August 01, 2005

Pel-Droed...

Anghofiais i sôn am y trydydd person o Gymru a gwrddais i a fe dros yr wythnos yn Ohio: ffrind Cynog a Dewi oedd yn chwaraewr pêl-droed yng Nghymru ac hefyd yn Rio Grande. Fe ges i groeso cynnes oddi wrth Jason hefyd. Ond doedd dim cyfle i fi ofyn iddo fe am ei brofiadau ym myd pêl-droed, neu, wrth gwrs, brolio am ein tîm lleol. Efallai mae hynny'n beth da. Dyn ni'n stressed out am y posibilrwydd bod yr Earthquakes yn symud i rywle arall. Mae Rob yn tseco'r wefannau bob dydd i weld os bydd y tîm yn aros neu beidio.

Ar bwnc mwy llawen, ffeindiais i bapur wal blasus gyda John Terry i'w roi ar fy ngyfrifiadur. Ardderchog!