Tuesday, December 28, 2004

Wedi Gorffen!! Wedi Gorffen!! Wedi Gorffen!!

Mae drafft cyntaf fy nofel wedi dod i ben. I fenthyg ymadroddiad o'r Saesneg, sut dych chi'n hoffi'r afalau 'na?? Prin mod i'n gallu ei chredu. Nawr, mae'n amser i olygu ac ail-olygu...a wedyn, ffeindio gartre i'r peth. Efallai Bloomsbury USA. Ydy hynny'n freuddwyd pibell?

Saturday, December 25, 2004

Amser i Ymlacio....Reit....

Nadolig llawen (neu gwyliau hapus) a blwyddyn newydd dda i chi i gyd! Byddwn ni'n rhoi anrhegion ar ôl ychydig o amser--fi, Rob, fy mam, a fy llystad--ac wedyn byddwn ni'n coginio swper arbennig gyda cig oen, llysiau, tatws wedi'i pwno (?), bara, a pastai. Ac efallai egg nog.

Y gorau o'r tymor i chi. Mae'r tywydd yn neis yma, llwyd a ffres a dim rhy wlyb. Perffaith, yn fy marn i.

Monday, December 13, 2004

Gwneud Rhestr, a'i Tseco Fe'n Ddwywaith..

Ydych chi eisiau rhywbeth arbennig i Nadolig, ond does dim syniad o gwbl 'da chi? Oes rhywun yn eich teulu chi sy'n wirioneddol anodd i brynu anrhegion iddynt? Beth am gymryd cipolwg ar fy erthygl diweddaraf i, arweinlyfr ar gyfer siopa'r gwyliau (oedd hynny'n Gymraeg ofnadwy? mae'n ddrwg 'da fi). Dw i wedi casglu bob math o gysylltiadau defnyddiol i bobl sy'n hoffi siopa ar-lein. Fel fi. Dw i'n anarferol am ferch--dw i ddim yn hoff iawn o siopa. Dydy fy ngwr i ddim yn hoffi siopa chwaith. Ar wahan i CDs, llyfrau, a bwyd--dyn ni'n gallu dioddef siopa am y rheina.

Saturday, December 11, 2004

Merch Ddrwg...

Dw i wedi bod yn ddrwg, dw i'n gwybod. Dim postio drwy'r wythnos. Ond dw i wedi bod yn brysur dros ben. Y mwyaf cyffrous yw, dw i bron â gorffen fy nofel i--dim ond pennod ar ôl.

Dw i'n addo ysgrifennu mwy cyn bo hir. Ond am nawr, ymlaen gyda'r nofel! Byddaf i'n llawen iawn pan ddaw y peth i ben, er bod hynny ddim ond drafft cyntaf.