Monday, January 30, 2006

Dw i Yn Ol...

...Ar ôl ymweliad i'r teulu yn Ne California. Fe welon ni (fi a'r gwr) gêm pêl-droed rhwng yr U.D.A. a Norwy. Fe ennillodd yr U.D.A. 5 i 0. Roedd e'n wych, wrth gwrs, ond dim mor cyffrous a roedd hi'n gallu wedi bod. Fe gafodd Taylor Twellman hat trick. Hefyd sgoriodd Eddie Pope a Chris Klein.

Dw i wedi argyhoeddi fy mam i ddod i'r Cwrs Cymraeg eleni. Mae hi'n hoff iawn o ieithoedd, fel fi, felly, dw i'n siwr y bydd hi'n mwynhau'r cwrs. Mae lot o egni 'da hi--perffaith ar gyfer wythnos llawn dop gweithgareddau Cymraeg. Bydda i wedi rhedeg mas o egni erbyn hynny, ar ôl helpu trefnu cymaint o'r peth!

Thursday, January 19, 2006

Fforwm Ar-lein Newydd

Ro'n i'n ymweld â fy hen wefan am yr iaith Gymraeg am rhyw rheswm, ac roedd yn ddiddorol gweld bod neb yn ei diweddaru hi. (Wrth gwrs, pwy sy eisiau treulio amser gyda'r ymchwil ac ysgrifennu drwy'r amser heb cael ei dalu? Mae'n anodd. Ro'n nhw fy nhalu i, ond wedyn fe stopion nhw dalu eu cyfrannwyr i gyd--dyna annheg.)

Eniwe, dwi'n gorfod bod yn seiceg (ha!) achos postiodd rhywun rhywbeth dim ond dyddiau yn ôl, am fforwm o'r enw Taffia.org--i Gymry Cymraeg ac i ex-pats hefyd. Roedd yn ddiddorol sylwi ar y gwahaniaeth rhwng y cyflwyniad Saesneg a'r cyflwyniad Cymraeg...rhywbeth am y bola cwrw sy'n gweld eisiau yn y fersiwn Saesneg...

Wednesday, January 18, 2006

Cerddoriaeth y Cymry yn Carolina

Oes unrhywun yn byw yng Gogledd Carolina? Bydd Robin Huw Bowen ac Eiry Palfrey yn perfformio yno ym Mhrifysgol Gogledd Carolina Wilmington, ym mis Ebrill. Mwy o wybodaeth yma.

Tuesday, January 17, 2006

Y Diweddaraf

Beth dw i wedi bod yn gwneud yn ddiweddar? Dim blogio, dyna sicr. Tipyn bach ar fy mlog yn Saesneg, ond dim llawer yn y Gymraeg. Felly dyma rhywbeth.

A dweud y gwir, ysgrifennais i lythyr i fy ffrind Mark, sy'n dysgu Cymraeg (fel athro) yn Abertawe, a dw i wedi bod yn gweithio'n galed dros Cymdeithas Madog (dw i'n helpu cynllunio'r cwrs haf eleni yn California). Ond dim llawer o ymarfer, sef gwrando ar Radio Cymru o bryd i'w gilydd dros y we.

Ond mae pethau'n brysur, weithiau. Yn anffodus, dydy astudio Cymraeg ddim yn flaenoriaeth uchel drwy'r amser. Mae'n anodd iawn gweithio fel freelancer ac yn wneud llawer o bethau gwahanol - pethau celfydd, tipyn o waith amcanu ac wrth gwrs ysgrifennu. Mae'n anodd cadw pethau fel hyn mewn trefn yn fy mhen i, heb son am geirfa Cymraeg! Y semester yma, mae fy ngwr yn dysgu dau ddosbarth Art Appreciation ar-lein gyda'r coleg, a bydda i'n graddio (?) paragraffau'r myfyrwyr bob yn ail wythnos. Mae Rob yn graddio'r cwisiau ac yn postio ar fwrdd bwletin y dosbarth. Hefyd, wrth gwrs, mae e'n dysgu Color & Design a Drawing II, fel arfer.

Dw i'n gobeithio dechrau prosiect dylunio safle we i fy rhieni-yng-nghyfraith, sy'n cael swyddfa cyfraith. Bydd hyn yn gyfle da i 1) diweddaru ein safle we, a 2) creu safle we fel sampl o'r gwaith mod i'n gallu gwneud ar gyfer celfyddwyr ac awduron. Dw i wedi bod yn bwriadu cynnig package deal dylunio wefannau i bobl fel hyn--dw i'n gallu dylunio wefan syml, ond hefyd, dw i'n gallu gweithio gyda graphics, ac ysgrifennu/golygu web copy. Ro'n i'n meddwl y fydd hynny'n waith eitha da, efallai, o bryd i'w gilydd, pan fydd y bywyd ysgrifennu ddim yn lwcus iawn.

Sunday, January 08, 2006

Blwyddyn Newydd Dda

Dw i jyst wedi gorffen teipio post cyntaf y flwyddyn newydd a roedd problem gyda Firefox, a fe gollais i'r holl bost. Mae hynny'n gythruddol iawn, dw i'n dweud wrthoch chi.

Gobeithio mae'r flwyddyn newydd yn dda i chi hyd yn hyn. Mae pethau yn eitha da yma. Fe ges i gerdyn post oddiwrth fy hanner-chwaer yn Awstralia (gweler fy mlog yn Saesneg am fwy o fanylion amdani hi). Mae hi a'r teulu ar eu gwyliau yn Port Macquarie. Does dim syniad 'da fi ble mae e, ond mae'n gyffrous ta beth. Dw i'n meddwl am ei hanfon hi CD neu albwm bach yn fuan gyda sawl luniau ohonon ni.

Mae pethau arall yn mynd ymlaen. Dw i'n dal i gynllunio'r Cwrs Cymraeg, a dw i'n gohirio am ysgrifennu fy nofel. Ond mae penderfyniad y flwyddyn newydd 'da fi i orffen y peth ym misoedd cynnar y flwyddyn--drafft cyntaf, ta beth. Hefyd dw i'n penderfynu defnyddio ein beic ymarfer newydd--anrheg o Santa--pedair waith yr wythnos o leiaf. Dyn ni'n hoff iawn o'r beic, achos dyn ni'n gallu ei ddefnyddio fe pan mae hi'n bwrw glaw, neu pan mae'n dywyll tu allan.

Gobeithio y gawsoch chi i gyd gwyliau gwych!