Wednesday, November 30, 2005

Mae'r Mis Bron Gorffen...

...a dw i heb cyrraedd 50,000 o eiriau ar gyfer NaNoWriMo. (I weld cymaint yn union dw i wedi gorffen, gweler yma.) O wel. Dw i wedi gwneud fy ngorau glas. Does dim rhaid dweud fy mod i ddim wedi bod yn astudio Cymraeg yn ddiweddar--gormod o ysgrifennu. Ond! Anfonais i stori fer i gystadleuaeth yr Academi i ddysgwyr.

Wednesday, November 16, 2005

Ysgrifennu...ac Ysgrifennu

Dw i'n cymryd rhan yn National Novel Writing Month ym mis Tachwedd eleni. Rhaid i fi orffen 50,000 gair erbyn 30 Tachwedd. Dw i wedi gorffen rhyw 13,000 erbyn hyn. Mae'n tipyn o hwyl achos dw i'n arfer cynllunio pethau cyn dechrau, ond y tro 'ma mae rhaid i fi jyst ysgrifennu, ac yn gyflym! Dim llawer o feddwl neu poeni am bethau (tan nes ymlaen ta beth). Roedd syniad newydd 'da fi, ac doedd fy prosiect arall (hanner wedi gorffen) ddim yn mynd ymlaen, felly penderfynais i rhoi ymgais.

Erbyn heddiw, roedd rhaid i fi ysgrifennu "flow chart" i lawr, rhag ofn i fi fod mewn penbleth. Mae pethau'n rhy cymhleth i fi beidio cymryd nodiadau.

Monday, November 07, 2005

O'r Diwedd!

Wel, heddiw mae hi'n gymylog a ffres yma; mae'r hydref wedi dod o'r diwedd. Hydref yw fy hoff dymor--y dail yn newid lliw, dim gwres annioddefol, a gwyliau fel y Diolchgarwch gyda llawer o fwyta. Dw i'n hoffi Nos Calan Gaeaf, hefyd, a cerfio pwmpenni.

Wnes i ddim byd yn arbennig ar Nos Calan Gaeaf, yn anffodus. Gwyliais i ffilmau gyda ffrind, a rhoion ni losins i'r plant a ddaeth wrth y drws. Gwisgais i wisg sugnwr gwaed, gyda ffangs a diferyn gwaed o finlliw--pethau oedd gyda fi yn y ty. A cafodd un plentyn bach ofn! Ha! Roedd yn flin 'da fi, ta beth.

Mae cystadleuaeth stori fer yn cael ei chynnal gan yr Academi a Lingo Newydd--cystadleuaeth i ddysgwyr--a dw i'n meddwl am gystadlu. Os bydd digon o amser 'da fi yr wythnos 'ma, hynny yw. Dw i'n ysgrifennu erthygl i'r cylchgrawn alumni Mills College, am alumna ddiddorol sy'n dysgu peintio yn y coleg yn Modesto. Fydda i ddim yn cael fy nhalu am hynny, ond mae'n brofiad da.

Saturday, November 05, 2005

Drwg.

Dim blogio ers talwm! Dw i'n anobeithiol. Dw i'n addo postio rhywbeth yn fuan.