Thursday, June 30, 2005

Cymry yn California

Ro'n i'n chwilio am wybodaeth ynglyn â hanes y Cymry yn California, a des i o hyd i'r wefan 'ma gan y Census. Pwy oedd yn gwybod?

Saturday, June 18, 2005

Newyddion am Gernyweg

Clywais i am erthygl ddiddorol oddiwrth rhestr Welsh-L yr wythnos yma--mae llywodraeth Prydain Fawr yn rhoi rhyw 240,000 o bunnau dros gynnal ac ailgodi yr iaith Cernyweg. Wrth gwrs fe galonogir actifyddion yr iaith.

Dw i'n dal i astudio Cymraeg. Mae ofn arnaf mod i'n anghofio gormod i aros yn lefel 6 eleni ar y Cwrs. Ond dw i'n dweud hynny bob blwyddyn. Cawn ni weld.

Friday, June 10, 2005

Mynd Ymlaen...

Wel, dw i'n dal i astudio, wrth gwrs. Mewn ychwanegiad (?) i'r taflenni Get Fluent a'r Celtiaid Cythryblus (gwelwch yn isod), nawr dw i'n adolygu fy llawlyfr Catchphrase hefyd. Llyfr o'r hen gyfres ydy e, dw i'n credu, ond mae'r sgyrsiau a'r ymarferion yn ddefnyddiol iawn. Ac mae tâp sy'n dod gyda'r llyfr, bod fy mam wedi ei droi yn grynoddisg. Felly dw i'n gallu ymarfer fy sgiliau gwrando a deall. Mae hynny'n bwysig i fi achos dw i eisiau gallu sgwrsio'n well, a mwynhau ffilmiau Cymreig heb rhaid edrych ar yr is-teitlau drwy'r amser!