Friday, September 07, 2012

Erthygl am y Cwrs

Des i o hyd i erthygl da iawn (diolch i Maegan) am y Cwrs Cymraeg eleni mewn newyddion Prifysgol Abertawe--dywedon nhw hon am y Cwrs:

Cafodd sawl darlithydd o Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe haf i’w gofio eleni, a hynny wrth ddysgu Cymraeg i oedolion ym Mhrifysgol Utah yn Unol Daleithiau America.

Hefyd siaradodd yr erthygl am Steve, Mark, a Chris, y tiwtoriad ardderchog sydd i gyd yn ffrindiau da erbyn hyn, felly ro'n i'n falch eu gweld nhw'n cael ychydig o hysbyseb!

Friday, August 03, 2012

Cyfarchion, Dilynwyr Newydd!

Mae'n ymddangos bod nifer o bobl newydd sy'n dilyn y blog 'ma, felly mae'n amlwg y dylwn i bostio rhywbeth o bryd i'w gilydd. Wel, des i'n ôl o'r Cwrs Cymraeg yn Salt Lake City--Cwrs Halen y Ddaear--gyda sgiliau newydd yn yr iaith a cofion cynnes o ffrindiau hen a newydd. Dyma rhyw ffotos o'r wythnos. Wrth gwrs, ro'n i'n falch iawn gweld y tiwtoriaid sydd wedi dyfod yn annwyl i fi, yn enwedig y tiwtoriaid o Gymru--does dim llawer o gyfle i'u gweld nhw, wrth gwrs, heblaw am y Cwrs. Y llynedd, ro'n i'n wael gyda'r e-bostio, hefyd, felly addawais i fod yn well eleni gyda chadw mewn cyswllt.

Dyna fe am y tro. Dw i'n bwriadu hefyd ysgrifennu yn fwy aml ar y blog, hefyd. Cawn ni weld...

Thursday, May 17, 2012

Paratoi...

Mae rhaid i fy fynd yn ôl at ymarfer...bydd y Cwrs Cymraeg yn dod cyn bo hir, ond ydw i wedi agor un unig llyfr? Nag ydw. Dw i'n dal i siarad am fynd i'r wefan "Say Something in Welsh" i adolygu, ond dw i ddim wedi gwneud hynny chwaith. A dweud y gwir, y rheiny ydy'r unig frawddegau yn Gymraeg sgrifennais i ers...wel, dim yn siwr. Ers y tro olaf postiais i yma, mae'n debyg.

Wel, mae'n well na dim byd, on'd ydy?!?

Tuesday, February 28, 2012

Er Gwaetha Pawb a Phopeth...

Dw i wedi bod yn dawel iawn yn ddiweddar, dw i'n gwybod. Mae'n flin 'da fi. Dw i yma, ta beth. Ond mae pethau wedi mynd dros ben llestri! Gormod o bethau i'w wneud, i fod yn fyr amdano.

Dw i'n dal i fwriadu mynd i'r Cwrs Cymraeg eleni yn Salt Lake City (Dinas Llyn Halen!). Ro'n i'n meddwl am yrru yno--taith o tua 11 awr yn y car--a wedyn, ar ôl y Cwrs, roedd Rob yn mynd i ymuno â fi. Wedyn ro'n ni'n meddwl am gael ychydig o "road trip" o gwmpas y parciau cenedlaethol yn yr ardal cyn dychwelyd adre. OND, mae hi'n amlwg yn barod bod Rob yn rhy prysur ym mis Gorffennaf yn dysgu dosbarthiadau, felly, does dim angen i fi fynd gyda'r car ar fy mhen fy hun. Drueni.