Wednesday, November 21, 2007

Yn ol o'r Eidal

Nodyn bach i ddweud bod tua hanner o fy lluniau o'r Eidal ar Flickr ar hyn o bryd. Byddaf yn rhoi y weddill ar-lein cyn bo hir, gobeithio heno neu yn y bore. Diolchgarwch hapus! (Rhaid i fi orffen tacluso'r ty cyn i'r Cinio Mawr yfory...)

Wednesday, November 07, 2007

Tan yr wythnos nesaf...

Wel, dyn ni bron yn barod i adael ar ein gwyliau. Byddwn ni bant nes dydd Gwener nesaf. Heno dyn ni'n gyrru i San Francisco (tua 2 awr) i aros mewn gwesty, cyn cymryd awyren am 8:40 yn y bore. Dw i'n teimlo fel bod pethau yn llanastr llwyr yma ar hyn o bryd, gyda'r holl adeiladu, a'r ffaith mod i ddim wedi cael cyfle i dacluso fy "swydd" neu unrhywbeth arall sef y gegin. (Mae rhaid glanhau'r gegin cyn mynd unrhywle oherwydd y morgrug...ac mae rhaid i fi olchi'r llestri eto...)

Byddwn ni'n cyrraedd Venice ychydig ar ôl 10 bore Gwener. Dw i'n credu bydd ein gwesty yn eitha neis (diolch Expedia). Dydd Gwener a dydd Sadwrn dyn ni'n cerdded o gwmpas Venice. Dydd Sul a dydd Llun dyn ni'n mynd i weld y Biennale; dydd Mawrth, i Milan; dydd Mercher, yn Venice unwaith eto; dydd Iau, i Ravenna i weld y mosaigs Bysantaidd; a dydd Gwener nesaf, dod yn ôl. Bydd hi'n daith gyflym iawn, ond gobeithio, yn ddymunol iawn hefyd.