Monday, March 28, 2011

Camau Baban

Cam ar ôl cam, dw i'n mynd yn ôl at astudio Cymraeg. Achos, pawb, mae'n swyddogol: dw i'n bwriadu mynd i'r Cwrs Cymraeg eleni. Dw i heb ymarfer am fisoedd, heblaw am ambell neges e-bost, ond dw i'n gobeithio dal ati nes y Cwrs, er mwyn i fi aros mewn Lefel 7 (y lefel uchaf). Wrth gwrs, mae rhaid i fi adolygu popeth. POPETH. Yr iaith y fwyaf ddiweddar y ceisiais i ddysgu oedd Sbaeneg, ac mae nifer o ieithoedd yn rolio o gwmpas fy mhen i, pob un heb ei ymarfer ers misoedd neu blynyddoedd.

Dymunwch lwc i fi....