Wednesday, February 22, 2006

Ty Bach

Dw i'n aros am y plymer sy'n gwneud rhyw cyweiriadau i'n stafell 'molchi ni. Yn ffodus, y stafell 'molchi gwestai ydy'r un sydd angen y pibelli newydd. Mae popeth yn iawn gydag ein ty bach yn y stafell wely, diolch byth.

Mae llawer o bethau wedi bod yn cael eu trwsio yn ein ty ni y dyddiau yma. Mae 'da ni llawr newydd yn y gegin, gyda linoliwm neis iawn. (Bydd ffotos ar fy mlog arall yn Saesneg cyn bo hir.)

Tasg enfawr ydy bod yn llywydd grwp Cymraeg. A hefyd, yn trefnu cynhadledd.

A heddiw, dw i ddim yn teimlo'n dda iawn. Yr wythnos ddiwetha, roedd Rob yn sal tipyn bach. Gobeithio dw i ddim wedi dal y peth. Ro'n i'n tisian drwy'r bore. Mae'r tywydd wedi bod yn eitha ffres--yn y 40au a'r 50au--ond dw i'n teimlo'n oer er bod y twymydd yn dweud bod hi'n 70 yn y ty. Hefyd, dw i ddim yn gallu cofio geirfa Gymraeg o gwbl. Druan a fi.

Monday, February 13, 2006

Ychwanegu Eich Geirfa

Mae Scrabble yn Gymraeg ar gael unwaith eto oddiwrth gwales, wedi iddo werthu'n llwyr dros y Nadolig (yn ôl yr e-lythyr Cyngor Llyfrau Cymru).

Saturday, February 11, 2006

Gol!

Neithiwr fe aethon ni, gyda ein ffrind Carlos, i weld gêm pêl-droed "cyfeillgar" yn San Francisco rhwng yr UDA a Siapan. Roedd y gêm, yn SBC Park (lle mae'r Giants yn chwarae) yn wych. Roedd llawer o gefnogwyr Siapanaidd yno, yn gweiddi ac yn y blaen, ac wrth gwrs ffans ffôl Americanaidd gyda baneri a pobl a peintiodd eu bolau neu'r wynebau.

Fe ennillodd yr UDA 3 - 2, a roedd y gêm yn llawer mwy cyffrous na'r un yn erbyn Norwy cwpwl o wythnosau'n ôl. Mae'r tîm Siapanaidd yn gyflym iawn ac yn heini. Ond, yn edrych ymlaen at Cwpan y Byd, dw i'n credu bod siawns da iawn gydag ein tîm ni, i gyrraedd o leiaf yr un lle roedden ni wedi cael yn 2002.

Fe wisgon ni ddillad gyda'r Earthquakes arni, i ddathlu/galaru am ein tîm wedi marw. Druan â ni. Roedd Anschutz Entertainment Group--gelyn pob cefnogwr San Jose bellach--wedi symud y tîm i Houston, Texas. Mae'r stori yn hir, ac yn drust.

Sunday, February 05, 2006

Iechyd Da!

Do'n i ddim yn gwybod bod 'na Sefydliad Cwrw, ond dyna eu wefan masnachol nhw. Dw i newydd weld hysbyseb ar y teledu (yn ystod y Super Bowl, hefyd) gyda sawl pobl wahanol yn dweud "cheers" yn eu mamieithoedd. A, dyna syndod, roedd tîm rygbi Cymreig neu rhywbeth fel 'na yn gweiddi "Iechyd da!" Shiver me timbers. Dych chi'n gallu gwylio'r hysbyseb ar y wefan (cliciwch ar "The Theater" ac wedyn "Slainte"). O'r diwedd, Cymraeg i bobl Americanaidd.