Friday, December 12, 2008

Mis Rhagfyr

Mae hi'n ddigon oer yma erbyn hyn, ond mae nifer o ddail yn aros ar y coed. Dyn ni'n bwriadu ffonio'r dyn rownd y cornel sy wedi cynnig i ni torri'r canghennau oddiar y coeden mwlberi--bydd hynny'n dda i'w wneud cyn i'r dail cwympo. Dw i ddim yn hoff iawn o racanu.

Yn ddiweddar, gorffennais i wneud pentwr o gardiau Nadolig (wedi cael eu phrintio yn y stiwdio newydd, wrth gwrs)--prynodd fy rhieni-yng-nghyfraith nifer fawr ohonyn nhw ar gyfer eu swyddfa gyfraith, a hefyd prynodd ffrindiau a teulu eraill ychydig ohonyn nhw. Dyna lun ar y dde--y cardiau cyn cael eu phlygu.

Nawr, mae hi'n hen bryd i ni meddwl am ein cardiau ein hunain. Wrth gwrs, nawr, dw i wedi blino!