Friday, August 03, 2012

Cyfarchion, Dilynwyr Newydd!

Mae'n ymddangos bod nifer o bobl newydd sy'n dilyn y blog 'ma, felly mae'n amlwg y dylwn i bostio rhywbeth o bryd i'w gilydd. Wel, des i'n ôl o'r Cwrs Cymraeg yn Salt Lake City--Cwrs Halen y Ddaear--gyda sgiliau newydd yn yr iaith a cofion cynnes o ffrindiau hen a newydd. Dyma rhyw ffotos o'r wythnos. Wrth gwrs, ro'n i'n falch iawn gweld y tiwtoriaid sydd wedi dyfod yn annwyl i fi, yn enwedig y tiwtoriaid o Gymru--does dim llawer o gyfle i'u gweld nhw, wrth gwrs, heblaw am y Cwrs. Y llynedd, ro'n i'n wael gyda'r e-bostio, hefyd, felly addawais i fod yn well eleni gyda chadw mewn cyswllt.

Dyna fe am y tro. Dw i'n bwriadu hefyd ysgrifennu yn fwy aml ar y blog, hefyd. Cawn ni weld...