Wednesday, July 17, 2013

Y Nofel Gymreig

Dw i'n gweithio unwaith eto ar fy "nofel Gymreig," hynny yw, fy nofel sy'n cymryd lle yng Nghymru. Rhan o'r nofel, ta beth. Dw i'n ail-ysgrifennu a golygu fel person ffol, yn ddiweddar, achos mae rhaid i fi anfon y peth i'r cyhoeddwr (i fy ngolygydd) cyn diwedd yr wythnos nesaf.

A dw i'n eitha trist mod i ddim ar y Cwrs Cymraeg yr wythnos yma. Ond dw i'n mynd i India penwythnos nesaf, i ymuno a fy ngwr, sy wedi bod yno ers dechrau'r mis. Byddwn ni yno dros 2 wythnos a hanner, yn teithio o gwmpas. Dechrau yn New Delhi, wedyn i Khajuraho i weld y "sexy temples," wedyn i Bhopal i weld Sanchi, wedyn i Mwmbai. Mae ffrindiau 'da fi yn Mwmbai a bydd yn hyfryd eu gweld nhw ar ol blynyddoedd.

Wel, dyna fe. Tan y tro nesaf.