Wednesday, June 04, 2008

Pen-blwydd Priodas Hapus i Fi!

Ein seithfed pen-blwydd priodas ydy heddiw. Yn ffodus, does dim "seven-year itch" oherwydd ein bod ni gyda'n gilydd bron 12 mlynedd (!!). Mae Rob wedi cynllunio rhyw fath o waithgaredd sy'n syndod am y noson. Gwraig ofnadwy ydw i--cynlluniais i dim byd.

Mae angen mawr arnaf astudio yn galed iawn cyn y Cwrs Cymraeg--dw i ddim wedi bod yn astudio o gwbl ar wahân i ddarllen blog neu ddwy. Wel, dw i wedi bod yn gwylio'r gyfres deledu "Torchwood," sy'n cael digon o bobl Gymreig...y nifer mwyaf o acennau Cymraeg dw i erioed wedi gweld ar sianel deledu Americanaidd.