Monday, August 30, 2004

Ymmm...

Fi sy 'ma. Wrth gwrs. Hir amser na welaf. Does dim byd yn arbennig yma, ar wahan i ymweliad ffrind i fi, Dulais Rhys, a'i wraig--a olygodd dau lyfr oedd yn arbennig o ddefnyddiol i fi gyda ysgrifennu fy nofel. Dyna cyd-ddigwyddiad, o'nd oes? Cwrddais i â Dulais blwyddyn yn ôl ar Gwrs Cymraeg Cymdeithas Madog yn Kenosha, WI, ond cyn hynny, prynais i lyfrau ei wraig, Leigh Verrill-Rhys, tra o'n i'n ymchwilio profiadau menywod a phlant yng Nghymru a Phrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Pan darganfyddais i fod Leigh yn wraig Dulais, ces i fy synnu! Cyd-ddigwyddiad hapus, a maen nhw'n dod i Modesto i ymweld â ni yfory. Dyna neis!

Tuesday, August 17, 2004

Gweflog Newydd Arall!

Croeso i Lwlw i'r byd blogi yn Gymraeg! Mae'r aelod Clwb Malu Cachu yma wedi dechrau blog o'r enw Lol Lwlw, a dw i wedi bod yn chwerthin yn barod ar ôl darllen y postiau sy 'ma. A dw i'n genfigennig hefyd--mae hi wedi bod yn llawer well na fi gyda'r postio. A, ro'n i'n drist darllen mod i'n colli gweld Bjork yn ystod seremoni agor yr Olympics. Gwelais i bron bob blydi eiliad o'r parade hanesyddol, ond ble o'n i pan oedd Bjork yn canu? Wel, a dweud y gwir ro'n i mewn bwthyn ar y traeth gyda hen ffrindiau, felly roedd llawer o distractions, but still...

Saturday, August 07, 2004

Ych-A-Fi.

Peidiwch â gofyn sut oedd fy nydd i heddiw. Digon i ddweud, mae'n hen bryd i fi fynd i'r gwely. [ochenaid...]