Sunday, February 27, 2005

Mynci Haerllug

Dim byd yn gyffrous i adrodd heddiw. Dw i wedi rhoi erthygl newydd ar fy ngwefan Suite101, sef The Dysgwr's Diary, Part Five: Short Conversations. Mae sgwrs byr ynddi rhwng Dafydd y Dysgwr a merch ei fod e'n dwli arni, a mae Dafydd tipyn bach yn haerllug...

Ar y 6ed Mawrth byddaf i'n mynd gyda Rob a'i rhieni i Noson Gymraeg yn Stockton (tref sy'n rhyw 35 o filltiroedd i ffwrdd) ble byddwn ni'n clywed cerddoriaeth delynau a sgwrsio gyda phobl o gymdeithasau Cymreig, Albaneg, a Gwyddelig yn yr ardal. Bydd hynny o rhyw ddiddordeb, dw i'n credu. Dw i ddim yn siwr os bydd y fath o bobl sy'n hoffi miwsig y delyn neu pethau "Celtaidd" yn yr ardal yma yn rhyfedd, ond bydd yn gyfle i gwylio pobl, ta beth.

Thursday, February 17, 2005

G-Bost

Os gwelwch yn dda, os hoffech chi gael cyfeiriad e-bost gyda gmail (gwasanaeth e-bost google), gadewch i fi wybod. Mae 'da fi crapload o wahoddiadau--50 i fod yn fanwl. Dw i ddim yn siwr os ydw i'n nabod 50 o bobl.

Wednesday, February 16, 2005

Ymwelwr Pwysig

Mae rhywun diddorol wedi gadael sylwebaeth ar fy mlog, ar ôl y post am Tithau a Chithau. Nawr mae pwys arnaf i ysgrifennu'n gywir! ;-)

Yn sôn am tithau a chithau, dw i wedi llwyddo i'w ddefnyddio nhw yn fy erthygl newydd ar Suite101, y fydd yn cael ei phostio yfory ar y dudalen 'ma. Bydd hi'n rhan newydd Y Dysgwr's Diary. Eitha gwirion, ie...

Thursday, February 10, 2005

Sori, Mr. Plismon Syr, Dw i Wedi Colli Fy Nhrwydded Ysgrifennu

Wel, mae'n ymddangos mod i ddim wedi dweud wrthoch chi y newyddion da...Mae diddordeb 'da Bloomsbury Children's Books mewn fy nofel i bobl ifainc. Yr wythnos ddiwetha, fe ges i lythyr oddi wrth Editorial Assistant yno, yn dweud eu bod nhw'n hapus darllen yr holl llawysgrif. Fy ateb cyntaf sy ddim yn "Na diolch"...Dw i'n llawn cyffro!

Ond dyna pam dw i ddim wedi postio dim byd ers lawer dydd. Dw i wedi bod yn golygu ac ail-olygu fel person ffôl, achos meddyliais i y gawn i lawer mwy amser ar ôl wedi anfon fy llythyr i. Ond clywais i oddi wrthyn nhw dim ond dwy wythnos a hanner ar ôl anfon y llythyr. Syfrdanol! Mae hynny'n beth da, on'd ydy?

Yn y cyfamser cyn i fi ddod 'nol i bostio yn gyson, dyma erthygl am y trwyddedau teithio eich bod chi'n gallu cael yn Gymraeg neu Albaneg.