Thursday, April 19, 2007

Ymddiheuriadau...

Mae oesoedd wedi mynd heibio ers y tro olaf i fi bostio. Ond dw i'n dal i ymarfer sgwrsio dros y ffôn gyda ffrind i fi, Brenda, ac mae cynlluniau'r Cwrs Cymraeg yn Albany yn mynd ymlaen. Mae hi'n fy helpu yn fawr i gael sgyrsiau yn gyson, ond fel arfer, dw i'n anghofio geirfa fel bod fy ymennydd yn ogr. (Ydych chi'n gwybod cân Thomas Dolby, "Mae fy ymennydd fel gogr"? Wel, dyna fi.)