Monday, January 31, 2005

Ystrydebau

Tra o'n i'n chwilio am wybodaeth am ddysgu Cymraeg i fyfyrwraig yn Slovenia, ffeindiais i'r rhestr ystrydebau yma ar wefan British Council--scroliwch i lawr i weld y rhestr "stereotypes the Welsh hate."

Yn brwydro ystrydebau gyda cyffredinoliadau! Hefyd mae'r tôn jyst yn sarhaus yn fy marn i. Wrth gwrs mae rhaid brwydro yn erbyn ystrydebau, ond nad yw hi'n well i gael rhyw wybodaeth--dim ots pa mor gyffredin neu wedi dyddio--yn lle, e.e., galw pobl o Gymru "Saes"? Dw i ddim yn siwr, a dweud y gwir, achos dw i ddim yn Gymraes na dw i'n byw yng Nghymru chwaith. Dim ond barn.

Yn sôn am syniadiau pobl am Gymru, dw i'n hoffi llyfr David Greenslade Cambrian Country--darlleniad diddorol.

Thursday, January 27, 2005

Enwau Mawr mewn Llenyddiaeth

Dyma stori ddiddorol.

Rob yw enw fy ngwr: Robert Stevenson (ond dim Robert Louis Stevenson). Mae Rob yn athro celfyddyd yn y coleg. Yn ei ddosbarth "Lliw a Dylunio" (Color & Design?) y semester yma, mae myfyriwr o'r enw Dylan Thomas. Dim jocio.

Mae'n ymddangos bod cysylltiadau rhwng y bois 'ma a'r lleill: fel Rob (heddiw) a Robert Louis, dwedodd Dylan (heddiw) am Dylan (o'r blaen) yr oedd e'n berthynas bell yn unig. Doedd dim plant gyda Robert Louis Stevenson ei hun, yn ôl Rob.

Wednesday, January 26, 2005

Trafod y Tywydd

Mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn yma ar hyn o bryd. Roedd y daran yn codi ofn ar fy nghath. Diolch byth am ein ffenestri newydd!

Tuesday, January 25, 2005

Y Friendster Cymreig

Ych-a-fi, roedd problem gyda'r postio. Dw i'n casau hynny. Ie, dw i'n gohirio. Oes problem??

Wyt ti'n hoffi Friendster? Wyt ti moyn cwrdd â phobl Cymreig eraill? Beth am geisio Pishyn? Wyt ti wedi cael llond bol o gwestiynau eto?? Ta beth, mae'n edrych fel wefan neis iawn...hyd yn oed os dych chi'n "cwpwl yn chwilio am cwpwl." Diddorol iawn.

Tithau a Chithau

Ro'n i'n tacluso fy negeseuon e-bost heddiw a des i o hyd i'r gair "tithau" mewn neges oddiwrth Harry Campbell. Penderfynais i ddysgu am y gair once and for all. Felly, dyma esboniad ac enghraifft yn Gymraeg, er mwyn i fi actually gofio'r peth.

Yn ôl geiriadur poced Gareth King, defnyddiwyd "tithau" a "chithau" fel ymateb i rhyw ddatganiad gyda "ti" neu "chi," i'w bwysleisio'r ymateb. Felly, os mae rhywun wedi dweud "blwyddyn newydd dda i ti," gallet ti'n ateb "blwyddyn newydd dda i tithau hefyd." A hefyd mae'r enghraifft yma: "iawn--mi gei dithau ffonio nhw!" Ond dwedodd Gareth King bod y geiriau ddim yn gyffredin iawn; dw i'n credu y ddylen nhw fod yn mwy ffurfiol.

Wrth gwrs dych chi'n gwybod hynny'n barod. Ond roedd rhaid i fi ymarfer fy Ngymraeg yr wythnos yma. Dw i wedi bod yn gwneud gormod o chwilio am waith (gwaith ysgrifennu neu golygu, rhan-amser neu telecommuting--chi'n gwybod rhywun gydag angen awdur?? Os gwelwch yn dda?).

Monday, January 17, 2005

Dim Byd o Gwbl...Dim Byd o Gwbl...

Dydy'r teitl ddim yr un peth yn Gymraeg...sori, Ned Flanders.

Ond mae'n ddisgrifiad cywir petasech chi'n gofyn os dw i wedi gwneud unrhyw gweithgareddau Cymreig yn ddiweddar: dim byd o gwbl, mae'n ddrwg 'da fi ddweud, ar wahân i e-bostio ffrind. Ond, gwnes i anfon dau gynnig ar gyfer fy nofel at cyhoeddwyr--Bloomsbury USA a Boyds Mills Press. Nawr, yr arhosiad hir...

Dw i'n gwybod y ddylwn i astudio gyda'r gwersi CMC, darllen pethau yn Gymraeg ar y we, a gwrando ar Radio Cymru (dw i'n hoff o C2--a dyna beth sy ar y radio yn y dydd, yma yn California). Ond dw i ddim yn dda iawn gyda'r ymarfer y dyddiau yma. Dw i'n ceisio'n galed iawn gwneud rhywbeth gyda fy ysgrifennu, a cyhoeddi rhywbeth, ac mae hynny'n defnyddio llawer o amser (dim lwc eto, chwaith). Felly dyna pam dw i wedi bod yn ddrwg! Yn y cyfamser, dyma rhywbeth doniol ac eitha Cymreig.

Sunday, January 09, 2005

Chwilio am Gariad?

Dyma rhywbeth ffeindiais i yn fy mlwch e-bost--BBC e-lythyr o hen ddyddiau 2002 gyda'r catchphrases 'ma:

Rwyt ti'n dipyn o bishyn.
- You're a bit of a hunk/babe!

Ti moyn peint?
- How about a pint?

Beth wyt ti'n gwneud am weddill dy fywyd?
- What are you doing for the rest of your life?

Pa ochr o'r gwely sydd orau gennyt ti?
- Which side of the bed do you like to sleep?

Beth wyt ti eisiau i frecwast?
- What would you like for breakfast?

Dim yn ddefnyddiol i fi, a dweud y gwir, dwi ddim eisiau gwr anhapus!

Saturday, January 08, 2005

Erthyglau Eraill

Cafodd fy sylw ei dynnu (gan fy mam) at ddwy erthyglau (nid gan fi) yn y Los Angeles Times--un yn sôn am Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd a'r llall am gorau meibion. Yn anffodus mae rhaid i chi dalu i'u ddarllen nhw yn eu cyfanrwydd.

Friday, January 07, 2005

Erthygl Newydd

Dim byd o bwysigrwydd mawr heddiw, jyst diweddaraf fy ngwefan Suite101--dw i wedi postio erthygl newydd, sef ail ran y gyfres yn trafod blogiau Cymraeg. Y tro 'ma mae'r erthygl yn sôn am flogiau lleol a blogiau cylchoedd neu grwpiau, sydd yn helpu pobl gyda diddordeb mewn Cymraeg i'w gysylltu â'u gilydd.

Monday, January 03, 2005

Mae Popeth Ar Ben...

Oce, tipyn o melodrama yna. Ond dw i'n gwybod pryd dw i wedi cael fy nghuro. Os dw i'n siarad lol, mae'n ddrwg 'da fi--mae annwyd arna i. Mae'r gwres yn siarad. Wedi cymryd gormod o foddion. Neu ddim digon.

Dim lwc gyda dod o hyd i flogiau Cymraeg lleol, yr oeddwn i'n bwriadu sgwennu amdanynt ar gyfer fy erthygl nesaf ar Suite101.com. Wrth gwrs, mae Dysgwyr De-Ddwyrain yn ardderchog, ond ffeindiais i ddim byd arall o'r un fath. Efallai dylai pobl yn gwneud mwy o flogiau lleol, ond dw i ddim yn siwr os maen nhw'n bodoli'n barod.

Wel, fel awdur mae rhaid i fi fod yn hyblyg, on'd oes? Rhaid i fi edrych dros y blogiau sy 'na, a meddwl am thema newydd. Ych-a-fi, dw i'n teimlo fel pentwr o snot.