Sunday, October 31, 2004

Gormod o Siwgwr

Nos Calan Gaeaf hapus i chi!

Fe ddaeth nifer o blant i'n drws ni i gael losins y noswaith 'ma. Y mwyaf ciwt ohonoyn nhw oedd ferch fechan iawn gyda gwisg Dorothy (o'r Wizard of Oz), ninja bach, a dwy ser pop 1980s gyda gwallt pinc. Y mwyaf ffiaidd oedd mab ein cymydog Richard, gyda sgriwdreifer gwaedlyd drwy ei ben. Gwych! Dw i'n hoff iawn o Nos Calan Gaeaf.

Wednesday, October 27, 2004

Dyrnaid o Bethau

Mae rhywun wedi fy e-bostio gyda gwybodaeth am ein arlywydd nesaf (gobeithio!), John Kerry--Cymro! Wel, ta beth, mae wreiddiau Cymreig ganddo fe: daeth rhyw hynafiaid Kerry o Tenby, Sir Benfro, yn y 17fed ganrif. (Os dych chi eisiau darllen yr erthygl yn Saesneg, cliciwch yma! Diolch i Joel am hynny.)

Hefyd, ro'n i'n crwydro Morfablog a des i o hyd i'r Rhegiadur Cymraeg (peidiwch ag ymweld os dych chi'n hawdd i ddigio!). Mae'n atodiad da i'r taflen twyllo rhegi gan Clwb Malu Cachu. Pob hwyl gyda'r rhegi!

Monday, October 18, 2004

Diweddariad am Fy Nofel

Dw i wedi bod yn meddwl am ysgrifennu rhyw llythyrau a chofnodion (?) dyddiadur gan mam-gu Wendy i'w cynnwys yn fy nofel i bobl ifainc. Mae rhaid i fi ysgrifennu rhai ohonyn nhw ta beth, er mwyn i fi ddatgelu nhw ar ddiwedd y stori (pan mae'r dirgelwch yn cael ei ddatrys). Ond hefyd dw i'n meddwl am gynnwys cofnodion ac ati ar ddechrau bob pennod, neu rhwng penodau, neu ar ddechrau bob rhan (bydd dau neu tri rhan).

Ond dw i ddim yn siwr. Os ie, ddylwn i eu ysgrifennu nhw yn Gymraeg? A ddylen nhw gael eu cyfieithu yn Saesneg hefyd? Neu ddylwn i jyst ysgrifennu nhw yn Saesneg? Mae'r gohebiaeth yn bwysig iawn yn fy nofel, felly dw i'n credu bod y llythyrau a chofnodion 'ma yn ddiddorol i ddarllenwyr, yn enwedig achos basen nhw'n ddirgel.

Wednesday, October 13, 2004

Wedi Meddwi'n Llwyr...Am yr Ail Dro

Ych-a-fi! Teipiais i'r post 'ma i gyd y bore 'ma, a wedyn ces i rhyw broblem uffernol gyda'r modem. Mae'n gas 'da fi pan dw i'n cael problemau gyda'r cysylltiad (efallai achos bod rhaid i fi eu trwsio nhw).

Ta beth. Gwelais i bennod dda y gyfres "Futurama" ar y teledu neithiwr. Roedd 'na gymeriad o'r enw Welshy, oedd yn rhan o griw Star Trek. A pan ymddangosodd Welshy, siwr o fod, dwedodd e rhywbeth yn Gymraeg! Ond, pan es i ymchwilio ar y wê am sgript y sioe, er mwyn weld beth dywedodd Welshy, fe ddywedodd y rhan fwyaf ohonyn nhw "Welshy speaks gibberish." Do'n i ddim yn credu hynny o gwbl, wrth gwrs! Ac o'r diwedd, des i o hyd i wefan TVtome gyda disgrifiad y bennod "Where No Fan Has Gone Before". Gwych!

Dywedodd y wefan hon fod Welshy'n dweud "I am very drunk"--ac yn wir, ro'n i wedi clywed rhywbeth fel "meddwi" yn y llinell. Rhaid iddi hi wedi bod "Dw i wedi meddwi'n llwyr," dw i'n credu. Cymraeg ar y Cartwn Network! Pam? Wel, yn ôl y wefan, roedd Welshy yn cymryd lle Scotty achos pan ofynnon nhw'r actor pe basai fe'n fodlon cymryd rhan o'r sioe, dywedodd e "dim o gwbl!" Felly, wnaethon nhw Welshy yn ei le--a chafodd Welshy ei ladd ar ôl ei unig llinell.

Tuesday, October 12, 2004

Problemau Pêl-Droed

Dw i newydd gweld ail-ddarllediad y gêm pêl-droed rhwng Cymru a Lloegr. Drueni bod Cymru ddim yn ennill. Gwyliais i'r gêm gyda fy ngwr a chytunon ni, roedd problemau gyda'r amddiffyniad o'i gymharu â Lloegr. Sut i amddiffyn yn erbyn pobl fel Frank Lampard? A sut i fynd heibio i amddiffyniad Sol Campbell a Rio Ferdinand? Allwn i ddim ei gwneud hi. Wrth gwrs.

Ond dyma rhywbeth 'mod i eisiau gweld yn fawr--Lloegr yn chwarae yn erbyn yr U.D.A. Dyn ni Americanwyr yn gwella, a dyn ni wedi curo'r tîm Cymreig yn barod...

Monday, October 11, 2004

Dydd Llun Hapus (dim y band)

Hm. Ym mhennod diweddaraf fy nofel, dwedodd cymeriad (Cymro, ond dwedodd e hynny yn Saesneg) rhywbeth fel "Bobl ifanc ar eich gwyliau, bob tro yn meddwl bod hawl 'da chi cwtsio yn unrhywle!" Fy nhro cyntaf yn defnyddio y gair "cwtch" ond ro'n i eisiau ei ddefnyddio rhywbryd. A dyma fe yn Saesneg.

Ych-a-fi, mae popeth eisiau dod mas yn Ffrangeg heddiw. Dim digon o ymarfer yn Gymraeg, dw i'n credu.

Saturday, October 02, 2004

Cymry yn Canol California!

Dw i jyst wedi darllen post ar fy wefan Suite101 oddiwrth rhywun o'r Welsh American Society of Central California. Do'n i ddim yn gwybod bod grwp Cymreig yn fy ardal i. Fe drefnon nhw gyngerdd llynedd gyda Côr Meibion Pontypridd yn Stockton, CA, a roedd hynny'n wych. Eleni--hwyrach ym mis Hydref--byddan nhw'n croeso Cantorion Colin Jones.