Saturday, December 30, 2006

Geiriau Diddorol

Ro'n i'n chwilio am enwau i fathau o gathod yn Gymraeg (llew, teigr, a.y.y.b.) ar ôl i'r gwr fy ngofyn (mae e'n meddwl am enw i gymeriad RPG) a des i o hyd i gwpwl o enwau anifeiliad diddorol 'mod i'n hoffi:

  • cath fôr. Dyma'r gair am "ray" (fel stingray, dw i'n credu). Yn Saesneg mae buwch fôr, ond dim cath fôr.
  • neidr filtroed a neidr gantroed. Gyda llaw, mae nifer o nadredd gantroed yn ein gardd gefn ni, yn ogystal â llawer o bryfed eraill, oherwydd y twll mawr yn y pridd lle byddwn ni'n adeiladu stafelloedd ychwanegol.

Dw i ddim yn gallu aros nes i'r ychwanegiad yn cael ei adeiladu. Dyn ni o hyd yn aros nes i'r Swyddfa Hawlen yn rhoi caniatad i ni ac yn cymeradwyo ein cynlluniau. O hyd!! Fe dechreuon ni'r broses yn yr haf. Ych-a-fi. Biwrocratiaeth!

Saturday, December 23, 2006

Cyfarchion y Tymor

Ahhhh...bron wedi gorffen gyda pharatoi dros y gwyliau. Dim ond nifer fach o anrhegion i'w lapio, crasiad o torth sinsir i'w bobi, a cwpwl o pasteiod cwstard i'w gwneud (gyda help oddiwrth fy mam). Dw i'n hoffi'r arogl pethau melys yn pobi.

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda!

Monday, December 18, 2006

Wednesday, December 06, 2006

Wedi Gorffen!!

Dw i wedi gorffen fy 50,000 o eiriau am National Novel Writing Month - Hwre!!! Hefyd ro'n i ar raglen radio lleol yn siarad tipyn bach am fy mhrofiadau gyda'r prosiect. Dych chi'n gallu darllen mwy am hynny ar fy mlog Saesneg, lle mae cysylltiad hefyd i podcast y rhaglen. Cyffrous!

Nawr mae hi'n hen bryd i fi dal y gwaith ty i gyd, heb sô am fy ngwaith arall neu'r siopa Nadolig. Mae'n gas 'da fi siopa. Bydda i'n ceisio rhoi pethau o waith llaw i rhai o bobl ar fy rhestr--nwyddau pob, er enghraifft, neu llyfrau o waith llaw. Ond, sawlgwaith dych chi'n gallu rhoi llyfr o waith llaw i rhywun? Pa mor aml, yn enwedig pan dyn nhw ddim yn eu defnyddio nhw? Felly, dw i ddim yn siwr. Petaswn i'n gallu gwau yn well, efallai basai hynny'n syniad da. Ond dw i'n gwau yn araf fel malwen a does dim digon o amser erbyn hyn.

Ie, llawer o bobi. Dyna'r peth.