Monday, March 20, 2006

Ymlacio

Roedd ein taith ni i Seattle yn bendigedig. Fe aethon ni yno y penwythnos diwetha i ymweld a ffrindiau. Beth wnaethon ni? Wel, gan amlaf, yfed cwrw, canu karaoke, bwyta, a chwarae yn y parc (dim ar yr un pryd, wrth gwrs). Noson Wener, fe aethon ni i dy bwyta pizza, ac wedyn fe sleifion ni alcohol i mewn i lle karaoke er mwyn gael parti bach yn ein stafell yno. Roedd chwech ohonon ni, a canon ni i gyd cwpwl o ganeuon yr un.

Ddydd Sadwrn, fe hwylion ni ar y fferi i Ynys Bainbridge i gyfarfod â ffrind arall yn nhref fach bert arfordirol o'r enw Port Townsend. Fe gawson ni ginio mewn tafarn; fe gerddon ni o gwmpas siopau a strydydd y dref, ac wedyn fe aethon ni i Fort Warden State Park i daflu pêl o gwmpas a mwynhau'r ffaith bod dim glaw.

Yn y noson, fe aethon ni i dafarn arall o'r enw McMurphy's, lle roedd karaoke yn rhad ac am ddim. Ond roedd hynny'n antur hefyd. Bore Sadwrn, fe aeth Rob a fi yn rhedeg yn Seward Park gyda Chloe, yn mwynhau'r tywydd braf (ond oer), ac wedyn fe gawson ni brunch gwych a tro ym mharc arall. Roedd hi'n daith yn hollol hyfryd.

Thursday, March 09, 2006

Teithio

Y penwythnos 'ma byddwn ni'n mynd i Seattle i ymweld â ffrindiau o'r dyddiau prifysgol. Dyn ni'n gadael yfory (dydd Gwener). Mae'r hediad yn llai na dwy awr, a byddwn ni'n cyrraedd yn hwyr yn y prynhawn. Felly, swper yn gyntaf, efallai. Ddydd Sadwrn dw i'n credu yr awn ni i gyd i deithio o gwmpas un o'r ynysoedd yno yn Puget Sound. Y noson hynny, fe awn ni i ganu karaoke yn rhywle. Prynhawn Sul byddwn ni'n dod yn ôl. Dyn ni'n edrych ymlaen at y daith!

Thursday, March 02, 2006

Byth Eto

 dweud y gwir, er mod i'n hoff iawn o'r Cwrs Cymraeg a dw i'n dysgu llawer yn trefnu pethau eleni, dw i'n gobeithio fydd dim rhaid i fi wneud rhywbeth fel hyn eto. Mae'n teimlo'n hollol amhosib cadw fy llygaid ar bopeth--y trefnyddion arall, yr amserlen, neilltuadau'r stafelloedd, a phob newid bach sy'n dod ymlaen ar y ffordd i fis Gorffennaf. I fod yn onest, yn y dyfodol dw i'n gobeithio cael cynlleied o gyfrifoldeb ag sy'n bosib!

A llywydd! Doedd dim bwriad 'da fi fod yn llywydd eleni, chwaith, ond beth i wneud amdani? Dim ond gweithio'n galed.

Esgusodwch fi. Dw i mewn tymer heddiw. Mae gormod i'w wneud, a dw i'n grac achos bydd rhaid i ni dalu trethi eleni yn lle cael ad-daliad, a dw i'n grac hefyd achos ceisias i gael ffurflen 505 (Estimated Tax) o'r swyddfa IRS heddiw ond doedd dim un gyda nhw ac roedd ciw ofnadwy. A dw i'n dal i fod yn eitha blinedig ar ôl wedi bod yn sâl gyda annwyd yr wythnos ddiwetha.

Nawr te, 'nol i weithio ar ein blog llenyddiaeth i bobl ifanc--gwnewch yn sicr edrych ar y categoriau, ein bod ni wedi rhoi ar y chwith, diolch i Furl.net. Dw i'n falch iawn. Dyn ni ddim wedi gorffen rhoi categoriau i bob post, eto, ond mae'n wych ta beth.