Sunday, May 21, 2006

Yn Ol Unwaith Eto

Dyn ni wedi dod yn ôl o Tseina, ac roedd hi'n daith arbennig o dda. Dim cyfle i ymweld a'r Lama Temple, yn anffodus--dywedodd llawer o bobl wrthon ni fod y Lama Temple yn un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Beijing. Ond roedden ni ar daith dan arweiniad, felly roedd eisoes gormod o bethau ar yr amserlen. Dw i'n meddwl taw Guilin oedd fy hoff ran o'r daith--yn mynd i lawr yr afon mewn cwch mordaith a gweld y tirlun hyfryd iawn gyda mynyddoedd o garreg, coed bamboo, a niwl, fel y lluniau Tseiniaidd o'r hen oesoedd. Anhygoel.

Sunday, May 07, 2006

Ar y Gwyliau

Byddwn ni'n gadael ddydd Mawrth i'n taith ni i Tseina. Mae rhaid i fi bacio rhyw pethau eto, ac wedyn mynd i'r gwaith yfory. Dim ond dydd a hanner i ffwrdd! Dyn ni'n llawn cyffro, wrth gwrs. Dw i ddim yn siwr os galla i flogio yno, ond ceisiaf i.