Sunday, July 30, 2006

Cwrs yn y Papur

Dw i'n dweud wrthoch chi, mae hi'n reit neis tu ma's. Tipyn bach o glaw, ond dim ond tipyn bach, a dim gwres uffernol. Ahhhh. Newidiad croeso.

Dw i wedi bod yn ymlacio ar ôl i'r Cwrs Cymraeg orffen. Os dych chi eisiau cipolwg ar y cwrs, darllenwch yr erthygl hon o'r papur newyddion Stockton. Dydy'r erthygl ddim yn grêt, ond mae hi'n rhoi blas ar y wythnos, ta beth.

Monday, July 24, 2006

Drosodd!!

Mae'r Cwrs wedi gorffen!! Haleliwia! Mae amser rhydd 'da fi drachefn. Ac heddiw mae hi'n 112F allan, felly dw i ddim yn teimlo fel gwneud dim byd o gwbl. Dydy ein AC ddim yn gweithio yn dda iawn mewn tywydd fel hyn felly mae'n 87F yn y ty. Ych-a-fi.

Friday, July 07, 2006

Dw i'n Ol!

O'r diwedd dw i wedi cael cyfle i ymarfer a dysgu ar gyfer y Cwrs Cymraeg sy'n dod yn fuan. Dw i wedi rhoi sawl gwersi BBC Catchphrase ar fy iPod Shuffle a dw i wedi bod yn gwrando arnyn nhw wrth i fi ddefnyddio'r beic ymarfer. Adolygiad yw'r rhan fwyaf ohonynt, ond mae arnaf i angen adolygu.

Hefyd, dw i wedi dechrau darllen llyfr yn Gymraeg sy wedi bod gyda fi ers lawer dydd (ers yr Eisteddfod yn Llanelli yn 2000 â dweud y gwir) - Dim Ond Ti All Achub y Ddynoliaeth gan Terry Pratchett. Roedd ofn arna i am ddarllen y peth, achos fy mod i'n pryderu a oedd e'n rhy anodd i fi. Ond dydy e ddim. Wrth gwrs mae rhaid i fi ddefnyddio geiriadur o bryd i'w gilydd--iawn, sawl gwaith y dudalen--ond mae'n haws na'r Harri Potter yn Gymraeg. Llai o eiriau anghyffredinol.

Felly efallai bydda i'n barod i'r Cwrs. Newyddion arall: mae 'ngwallt i'n fyr a choch tywyll - gwelir y cartwn ar y dde. Hoffwn i fynd i rafftio cyn i'r haf wedi gorffen--mae rafft bach 'da ni. Ond does dim mynyddoedd fel 'na lle dyn ni'n rafftio.