Monday, August 30, 2004

Ymmm...

Fi sy 'ma. Wrth gwrs. Hir amser na welaf. Does dim byd yn arbennig yma, ar wahan i ymweliad ffrind i fi, Dulais Rhys, a'i wraig--a olygodd dau lyfr oedd yn arbennig o ddefnyddiol i fi gyda ysgrifennu fy nofel. Dyna cyd-ddigwyddiad, o'nd oes? Cwrddais i â Dulais blwyddyn yn ôl ar Gwrs Cymraeg Cymdeithas Madog yn Kenosha, WI, ond cyn hynny, prynais i lyfrau ei wraig, Leigh Verrill-Rhys, tra o'n i'n ymchwilio profiadau menywod a phlant yng Nghymru a Phrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Pan darganfyddais i fod Leigh yn wraig Dulais, ces i fy synnu! Cyd-ddigwyddiad hapus, a maen nhw'n dod i Modesto i ymweld â ni yfory. Dyna neis!

No comments: