Tuesday, May 03, 2005

'Nôl o'r Farwolaeth

Dw i'n gwybod, dw i ddim wedi bod yn blogio ers lawer dydd. Beth dw i 'di bod yn wneud? Wel. Yn gyntaf, ro'n i'n dost. Am wythnos. Ces i'r ffliw yn enedigol, ond wedyn troiodd hi i'r peswch. Bendigedig. Collais i bedwar diwrnod o waith, ac roedd gwres arnaf i dros y penwythnos. Dw i'n dal i gymryd yr antibiotics.

Y penwythnos yma, ro'n ni'n brysur dros ben. Treulion ni'r Nos Wener gyda rhieni Rob, yn gwylio gêm pêl-fasged ar y teledu. Yn y bore, fe aeth Rob a'i dad yn pysgota ar y môr i gael eogiaid. Yn y cyfamser, fe es i gyda mam Rob yn siopa am lyfrau yn Berkeley. Fe aethon ni i Barnes & Noble, Pegasus, Cody's, Moe's, a Shakespeare & Co. Roedd hi'n wych--fe brynais i bentwr llyfrau newydd, y cyfan ohonyn nhw llyfrau i bobl ifainc. Felly dw i'n "gwneud ymchwil ar gyfer fy ysgrifennu."

Ar ddydd Sul fe aeth Rob a fi gyda'i fam i weld y ffilm Hitchhiker's Guide, a oedd yn wych hefyd, a fe welon ni gefnder Rob yn actio mewn drama miwsig "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum" gyda myfyrwyr eraill yn ei ysgol uwchradd. A nawr, dyn ni'n peintio tu allan ein tŷ ni. Mae llawer o bethau'n digwydd. Ond dw i wedi bod yn dysgu tipyn bach o Gymraeg hefyd!

No comments: