Tuesday, September 20, 2005

Sut Mae'r Tywydd?

Mae hi'n stormus fan 'ma. Taran, mellt, a glaw, glaw, glaw--yr holl beth. Tua ugain munud i bump, aeth y trydan i ffwrdd yn ein cymdogaeth, a daeth e ddim yn ôl tan hanner awr wedi chwech. Doedd fy nghyfrifiadur ddim yn hapus. Do'n i ddim yn hapus achos ro'n i ar ganol gweithio ar y cyfrifiadur. A ces i tipyn bach o bryder achos aeth Rob yn pysgota heddiw gyda ffrind o'r gwaith, mewn cwch ar afon, a doedd e ddim wedi ffonio eto. Ond ffoniodd e wedi'r cwbl a doedd dim golwg o'r storm lle roedd e'n pysgota, diolch byth.

No comments: