Saturday, October 01, 2005

Breuddwyd....neu Hunllef?

Fe ges i freuddwyd eitha rhyfedd echnos. Dych chi'n gallu darllen amdano fe ar fy mlog yn Saesneg--does dim gobaith disgrifio fe yn Gymraeg, yn anffodus.

Yfory bydda i'n helpu gyda bwrdd y Cymdeithas Cymreig-Americanaidd Canol California yn y Gwyl Rhyngwladol yma yn Modesto. Wrth gwrs bydda i'n rhoi taflenni Cwrs Cymraeg i ffwrdd. Dw i ddim yn edrych ymlaen at eistedd wrth y bwrdd drwy'r dydd, ond does dim byd i'w wneud amdani. Bydd yn well 'da fi gerdded o gwmpas y parc, efallai yfed peint neu ddau, neu bwyta barbecue...efallai cyn i fi gael fy ngadwyno i'r bwrdd.

No comments: