Sunday, May 07, 2006

Ar y Gwyliau

Byddwn ni'n gadael ddydd Mawrth i'n taith ni i Tseina. Mae rhaid i fi bacio rhyw pethau eto, ac wedyn mynd i'r gwaith yfory. Dim ond dydd a hanner i ffwrdd! Dyn ni'n llawn cyffro, wrth gwrs. Dw i ddim yn siwr os galla i flogio yno, ond ceisiaf i.

1 comment:

Tom Parsons said...

Cewch chi amser ardderchog!