Wednesday, September 20, 2006

Wedi Blino

Dw i ddim wedi blogio yma ers oesodd, dw i'n meddwl. "Trwm yw'r pen sy'n gwisgo'r goron," efallai? A dweud y gwir, dw i wedi bod yn brysur iawn gyda phopeth--yn gyntaf, dw i'n lywydd CM eleni eto. Llawer o e-bostiau a bod yn drefnus iawn gyda phapurau a thasgiau bychain ac ati. Ac os dw i'n drefnus mewn un rhan o fy mywyd, mae'n amlwg mod i ddim yn gallu bod yn drefnus mewn unrhyw rhan arall. Felly mae fy swyddfa-tŷ yn llanastr anobeithiol.

Hefyd, wrth gwrs, dw i'n gweithio ar ail-olygu fy nofel i bobl ifanc. Mewn gwirionedd dw i'n ail-ysgrifennu pethau yn llwyr--rhannau o'r nofel, ta beth. (Dw i wedi ysgrifennu am y broses ar fy mlog arall.) Ar hyn o bryd dw i wedi gwneud llawer o sylwadau ar fy ngwaith fy hun a dw i'n barod i ysgrifennu. Efallai.

A dw i wedi bod yn brysur gyda swydd newydd, fel cynllunydd graffig i theatr bach sy'n cael ei rhedeg gan ffrindiau. Bydda i'n gwneud posteri a rhaglenni am y perfformiadau. (Dyma fy mhoster cyntaf iddyn nhw.) Gwnes i hynny mewn brys anghredadwy dros y penwythnos achos roedd fy ffrindiau yn hwyr yn paratoi i'r tymor newydd. Felly dydy hi ddim yn rhy gymhleth.

Ta beth, dyna beth dw i wedi bod yn gwneud am fisoedd.

Heddiw ydy pen-blwydd fy ngwr--mae e'n 31 oed. Prynais i DVD Peter Gabriel amdano fe fel anrheg. Yn anffodus mae e'n dysgu drwy'r dydd heddiw, tan y noson, felly mae rhaid i ni ohirio'r swper ffansi. (Yr anrheg gwir--bwyd.)

No comments: