Monday, March 12, 2007

Mae'n flin 'da fi.

Dw i wedi bod yn anobeithiol gyda'r blogio yn Gymraeg. Anobeithiol!! Does dim esgus, yn wir--dim ond yr un hen gân: rhy brysur, gormod o waith, a.y.y.b. Ond! Dw i wedi bod yn ymarfer tipyn bach, o'r diwedd. Trefnais i gyda ffrind o'r Cwrs Cymraeg, sy'n dod o Gymru yn wreiddiol ond yn byw ger San Francisco nawr, galwadau ffôn wythnosol ar gyfer cael sgyrsiau yn Gymraeg. Dyn ni ddau yn cytuno: does dim llawer o gyfleoedd i siarad Cymraeg drwy'r flwyddyn os dych chi ddim yn byw yng Nghymru. Felly, awgrymodd Brenda ein galwadau ffôn. Gyda'r ffôn symudol, mae'r penwythnosau heb gost. Dyn ni'n dewis testun rhywbryd yn ystod y wythnos blaenorol, ac os mae angen, dyn ni'n e-bostio geirfa ddefnyddiol at ein gilydd. Cyfleus iawn!

Dw i'n gobeithio bod yn fwy rhugl gyda'r siarad cyn y Cwrs eleni. Fel arfer, dw i ddim yn gallu sgyrsio yn hawdd yn ystod dyddiau cyntaf y Cwrs. Dw i'n gallu deall yn weddol, ond mae'n anodd i fi adennill geirfa addas...Wrth gwrs, dylwn i blogio yn Gymraeg (a darllen blogiau Cymraeg) yn fwy aml hefyd!

No comments: