Monday, May 14, 2007

Swnllyd

Mae gweithwyr yn y ty heddiw yn rhoi ffwrnais ac air conditioner newydd i mewn, ac mae popeth yn swnllyd iawn ar hyn o bryd, gyda'r curo a'r morthwylio ac ati. Roedd pethau am beth o'n i eisiau blogio, pethau penodol, ond dw i ddim yn gallu meddwl yn eglur oherwydd y mwstwr.

Hefydd mae rhaid i fi aros yn fy swyddfa (y stafell gyda fy nghyfrifiadur, fy nesg, a fy llanastr AR y ddesg) gyda'r cathod, er mwyn iddyn nhw ddim mynd dan traed y gweithwyr, neu i mewn i'r crawlspace dan y ty, neu rhywbeth.

A, ie, dwedais i "cathod"--cawson ni gath newydd--cath fach ddu o'r enw Zelda. Y dydd cyntaf, doedd Roxie ddim yn hapus o gwbl am y gath newydd. Ond mae hynny er ei lles ei hun, yn rhannol, achos mae Roxie tipyn bach yn dew â dweud y gwir. Gobeithio y bydd hi'n fwy bywiog gyda cenau bach i chwarae gyda hi. Postiaf i lun ohonyn nhw cyn gynted ag y gallaf.

No comments: