Wednesday, June 04, 2008

Pen-blwydd Priodas Hapus i Fi!

Ein seithfed pen-blwydd priodas ydy heddiw. Yn ffodus, does dim "seven-year itch" oherwydd ein bod ni gyda'n gilydd bron 12 mlynedd (!!). Mae Rob wedi cynllunio rhyw fath o waithgaredd sy'n syndod am y noson. Gwraig ofnadwy ydw i--cynlluniais i dim byd.

Mae angen mawr arnaf astudio yn galed iawn cyn y Cwrs Cymraeg--dw i ddim wedi bod yn astudio o gwbl ar wahân i ddarllen blog neu ddwy. Wel, dw i wedi bod yn gwylio'r gyfres deledu "Torchwood," sy'n cael digon o bobl Gymreig...y nifer mwyaf o acennau Cymraeg dw i erioed wedi gweld ar sianel deledu Americanaidd.

6 comments:

Emma Reese said...

Llongyfarchiadau i ti a dy wˆr! Oes gynno fo ddiddordeb yn y Gymraeg?

Chris Cope said...

Llongyfarchiadau. Mae Rachel a fi'n dod yn agos i naw blwyddyn a dwi'n methu cynllunio rhywbeth. Being married means not having to arse yourself with dates on the calendar.

a. fortis said...

Diolch, Emma a Chris. Nagoes, does dim diddordeb 'da fe yn y Gymraeg o gwbl, ond o leiaf mae e'n hoffi teithio. Felly dw i'n gallu ei lusgo fe i Gymru pan bydda i'n mynd yno!

Yn wir, dyn ni'n anobeithiol gyda "dyddiadau pwysig." Fi yn arbennig--bob amser dw i'n anghofio pen-blwyddi ac ati.

Linda said...

Llongyfarchiadau i'r ddau ohonoch !

Ordovicius said...

Llongyfarchiadau!

a. fortis said...

Diolch i chi!