Tuesday, April 07, 2009

Yma o Hyd

Jyst pasio heibio i ddweud, fues i ddim farw! Jyst wedi bod yn brysur dros ben, fel arfer, gyda gwaith, bod yn drust (dw i'n drust bob hyn a hyn), astudio Sbaeneg, ac ati.

Ond dw i yma. Ysgrifenna i fwy yn fuan.

3 comments:

Simon Dyda said...

Yay!

James said...

Rwyt ti wedi diflannu'n iach ond mae e'n da clywed dwyt ti dim wedi marw ;-) Es i â sabothol bach fy mhen. Pam Caerdydd? Mae hi'n hyfryd iawn dw i'n siwr ond clywais i fod dim ond ychydig o bobl pwy'n byw yna'n siarad Cymraeg.

a. fortis said...

Mae digon o ddysgwyr yng Nghaerdydd a tafarnau iddyn nhw hefyd...ond mae nifer o resymau pam Caerdydd. Ar ôl edrych ar gwpwl o leoedd gwahanol, roedd Caerdydd yn hawdd i'w cyraedd (mae 'da ni sawl bobl eitha hen ar y Cwrs), roedd y cost yn rhesymol, a dyn ni'n nabod llawer o athrawon yn yr ardal (yn enwedig yn ardal Abertawe).

Wrth gwrs, bydd yr Eisteddfod Cenedlaethol yn Gwent yn 2010, hefyd! Dim yn bell.