Tuesday, August 11, 2009

Y Diweddaraf

Ie, dyma fi ar ôl mwy na dau fis. Uffern. Wel, gwell hwyr na hwyrach, yntefe? Wrth gwrs. Dw i wedi bod yn eitha prysur gyda'r gwaith a'r ysgrifennu--gorffennais i ail-olygu fy nofel i bobl ifanc, ac anfonais i'r peth i gyd yn ôl i'r golygydd. Mae e wedi derbyn y llawysgrif, a dywedodd e ei fod yn gallu ei darllen yr wythnos nesaf mae'n debyg. Felly, dw i'n aros yn awyddus.

Hefyd, dyn ni wedi bod yn paratoi ar gyfer ein taith fawr ni yn yr hydref. Mae fy ngwr i'n cael sabbatical y flwyddyn yma (hydref 2009 a gwanwyn 2010), a peth da yw sabbatical i athro celf. Rhan o'r cynllun yw mynd i'r Eidal a Sbaen, am fis. Yn gyntaf, byddwn ni yn yr Eidal: Rome (gyda teithiau bach i Naples, Pompeii, a Herculaneum), wedyn Venice (gyda taith fach i Padua). Yr ail hanner o'r daith, byddwn ni yn Sbaen: Barcelona, wedyn Sevilla/Cordova/Granada, ac i orffen, Madrid. Dw i'n ceisio astudio mwy o Sbaeneg cyn hynny. Mae'r podcasts "Notes in Spanish" yn dda iawn (diolch i Zoe), a dw i'n edrych dros fy neunyddiau o'r dosbarth Sbaeneg a cymerais i flwyddyn yn ôl. Hefyd, mae meddalwedd Rosetta Stone 'da fi, a mae nifer o ymarferion defnyddiol ynddi.

Wel, mae hi bron unarddeg o'r gloch a dw i wedi blino ar ôl treulio gormod o amser ar y cyfrifiadur heddiw. Felly, nos da a hwyl am y tro.

No comments: