Monday, November 09, 2009

Ceisio Peidio ag Anghofio'r Gymraeg...

Real Alcazar, SevilleMae hi'n ychydig yn drist dweud mod i ddim wedi bod yn ymarfer llawer o Gymraeg y dyddiau yma, gan ein bod ni yn Sbaen, ond dyw fy Sbaeneg ddim yn gwella yn gyflym iawn chwaith. Gobeithio y byddaf yn gallu cofio Saesneg o leiaf pan dyn ni yn ôl yn yr Unol Daleithiau!

Ta beth, dyma un o fy ffotos o Sevilla--mae mwy o ffotos ar fy safle Flickr a hanesydd diddorol ar fy mlog yn Saesneg a blog fy ngwr i. Dw i'n gobeithio mynd yn ôl i flogio yn y Gymraeg yn gyson cyn bo hir. Dyn ni'n dychwelyd adre ddydd Mercher, felly ar ôl hynny efallai...

No comments: