Saturday, January 16, 2010

Dim Byd yn Arbennig

Beth dw i wedi bod yn gwneud? Ymm...wel, gad i ni weld:

Ysgrifennu erthyglau fel yr hyn. Gweithio ar nofel arall. Aros am fy nghwmni cyhoeddi cysylltu â fi am fy nofel sy'n cael ei chyhoeddi eleni...medden nhw. Peidio ag astudio Cymraeg. (Mae'n amlwg, on'd ydy?) Ychydig o chwarae gemau fideo. Coginio yn y ty yn aml--ar ôl ein taith fawr dyn ni heb llawer o arian sbâr. Coginio llawer o bara. Gwella ar ôl gormod o ymweliadau i'r teulu dros y gwyliau. Llwytho i fyny pentwr o ffotos o'r daith i'r Eidal a Sbaen.

Beth amdanoch chi? Beth dych chi wedi bod yn gwneud dros yr Ionawr yma?

2 comments:

Simon Dyda said...

Wedi bod yn Ionawr cynhyrchiol iawn o ran sgwennu ffuglen.

a. fortis said...

Mae hynny'n newyddion da. Dw i wedi bod yn golygu hen lawysgrif, ond dim ffuglen newydd i fi. Ychydig o farddoniaeth.