Wednesday, April 07, 2010

Wedi Gorffen!!

Dw i'n hapus dweud fy mod i wedi gorffen edrych dros fy nofel a golygu pethau!!...y tro 'ma. Yr unig peth sydd ar ol yw edrych drosti hi unwaith eto, yn gyflym, cyn anfon y llawysgrif 'nol i'r cyhoeddwr.

Dw i ddim yn siwr pryd yn hollol bydd y nofel yn cael ei chyhoeddi, ond dw i'n credu mis Tachwedd neu Rhagfyr, efallai. Yn y cyfamser, dw i'n gwneud pethau fel cael tynnu ffoto ohono i ar gyfer cyhoeddusrwydd (a ffoto awdur!!), ffeindio pobl (awduron eraill) yn fodlon ysgrifennu "testimonials" am fy nofel, ac adeiladu gwefan newydd (gweler yma).

A dw i'n brysur dros ben ysgrifennu erthyglau ar ben erthyglau...peth da iawn achos dw i angen yr arian!

Hwyl am y tro.

1 comment:

chjajones said...

Hi, Sarah. Congrats on the novel. This is Chris Jones - we're in Portland OR now. Our Bryn Seion Welsh Church is having our 75th Gymanfa in June. I've never liked the pronunciation guide we've used and adapted yours from suite 101. I'll give you credit. If you want me to e-m you a copy first, write me at chjajones@msn.com
Diolch, Chris