Monday, March 28, 2011

Camau Baban

Cam ar ôl cam, dw i'n mynd yn ôl at astudio Cymraeg. Achos, pawb, mae'n swyddogol: dw i'n bwriadu mynd i'r Cwrs Cymraeg eleni. Dw i heb ymarfer am fisoedd, heblaw am ambell neges e-bost, ond dw i'n gobeithio dal ati nes y Cwrs, er mwyn i fi aros mewn Lefel 7 (y lefel uchaf). Wrth gwrs, mae rhaid i fi adolygu popeth. POPETH. Yr iaith y fwyaf ddiweddar y ceisiais i ddysgu oedd Sbaeneg, ac mae nifer o ieithoedd yn rolio o gwmpas fy mhen i, pob un heb ei ymarfer ers misoedd neu blynyddoedd.

Dymunwch lwc i fi....

6 comments:

Nic said...

Braidd yn hwyr, ond pob lwc i ti.

Ah, dw i'n gweld, dyw e ddim yn rhy hwyr. Yn yr haf mae'r cwrs. Bues i ar wyliau yn ardal Shenandoah nôl yn y 90au, brydferth iawn.

Wyt ti'n nabod Geraint Wilson Price, y tiwtor? Dw i'n ei gofio o fy nyddiau fi fel dysgwr, ac erbyn hyn yn ei nabod fel cyd-diwtor.

aquafortis said...

Diolch, Nic. Ydw, dw i'n nabod Geraint--mae e wedi bod yn diwtor ar y Cwrs Cymraeg ers cwpwl o flynyddoedd. Mae e'n arbennig o dda--ro'n i yn ei ddosbarth e yn 2008.

Dw i'n edrych ymlaen at gweld ardal Shenandoah. Fues i erioed yna. (Wel, bues i unwaith mewn maes awyren Dulles, ond dyw hynny ddim yr un peth!)

chjajones said...

Gwefan newydd - www.brynseionwelshchurch.org

I'm posting our service bulletins that have your pronunciation guide.
Hope you might make it to one of our gymanfas some year.
Hwyl, Chris

aquafortis said...

Diolch, Chris! I hope I can make it some year, too. Life has been pretty busy lately, but a trip to Portland sounds nice. :)

Claire said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Ali Subhani said...
This comment has been removed by a blog administrator.