Thursday, May 17, 2012

Paratoi...

Mae rhaid i fy fynd yn ôl at ymarfer...bydd y Cwrs Cymraeg yn dod cyn bo hir, ond ydw i wedi agor un unig llyfr? Nag ydw. Dw i'n dal i siarad am fynd i'r wefan "Say Something in Welsh" i adolygu, ond dw i ddim wedi gwneud hynny chwaith. A dweud y gwir, y rheiny ydy'r unig frawddegau yn Gymraeg sgrifennais i ers...wel, dim yn siwr. Ers y tro olaf postiais i yma, mae'n debyg.

Wel, mae'n well na dim byd, on'd ydy?!?

No comments: