Friday, July 30, 2004

Post Bach Iawn

Wel, dyma fi jyst yn ysgrifennu pennod diweddaraf fy nofel, ac yn gwrando ar Radio Cymru dros y rhyngrwyd, a roedd tipyn o euogrwydd arnaf am ddim wedi postio ers lawer dydd. A dweud y gwir, ro'n i ar Gwrs Cymraeg Cymdeithas Madog yn Ottawa yn ystod yr wythnos ddiwetha, felly dim lot o gyfle i fi rhoi unrhywbeth ar y blog, yn anffodus.

Iawn, dw i'n addo rhoi ar-lein post mwy substantial cyn bo hir. Ond am nawr, mae fy rhieni (mam a llystad) yn ymweld â fi ac aros gyda fi tra bod Rob yn pysgota yn Alaska gyda'i dad. Dim gorwedd i'r bobl ddrwg, neu rhywbeth!

No comments: