Wednesday, November 17, 2004

Hir Amser Heb Postio!

Mae sawl cysylltiadau i'w postio heddiw, ar ôl dim wedi postio dim byd ers lawer dydd. Dw i'n anobeithiol, dwi'n gwybod. Weithiau dw i'n teimlo fel tasai'r blog 'ma yn achos ar goll. Ond, mae postiau anaml yn well na dim postio o gwbl, os byddai hynny'n ddoeth.

Ta beth, mae llawer o bethau i'w ddarllen, yn Saesneg ac yn Gymraeg. Yn gyntaf, y Gymraeg--y pwysicach ar y dudalen hon, wrth gwrs!

Aeth ysgrifenyddes Cymdeithas Cymraeg Arizona yn grac ar ôl erthygl yn y Wall Street Journal lle dwedodd yr awdur bod rhai o gyfieithiadau Harri Potter yn ieithoedd eraill yn wirioneddol rhyfedd--fel y Gymraeg.

Mae cwpwl o fotos doniol iawn ar wefan Telsa, gyda camgymeriadau ar arwyddion lleol yng Nghymru.

Dyma wefan draw fan 'ma ar Flogspot (ha!)--gwefan o'r enw Dysgwyr De-Ddwyrain gyda digwyddiadau a gwefannau o ddiddordeb i ddysgwyr yn yr ardal 'na.

 dweud y gwir, mae'r wefan 'ma yn addas i siaradwyr Cymraeg *neu* Saesneg--mae "Dudley" yn casglu termau coginio mewn geiriadur bach ar y We. Cyfleus iawn achos mae ryseitiau rhywle arall ar y wefan. Mae'r cyfan yn dod o sioe coginio ar S4C.

1 comment:

Rhys Wynne said...

Diolch am y plyg